สุดๆไปเลยชาวหอ!! ลืมไม่ได้เด็ดขาด 1 พ.ค.นี้ กม.คุมค่าน้ำ-ไฟในหอพัก อพาร์ทเม้นต์มีผลบังคับแล้ว ใครฝ่าฝืนเจอโทษหนัก!?

สุดๆไปเลยชาวหอ!! ลืมไม่ได้เด็ดขาด 1 พ.ค.นี้ กม.คุมค่าน้ำ-ไฟในหอพัก อพาร์ทเม้นต์มีผลบังคับแล้ว ใครฝ่าฝืนเจอโทษหนัก!?

Publish 2018-04-24 16:15:08

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่พักอาศัยในหอพัก ห้องเช่าต่างๆ หลังจากที่ผ่านมาต้องชำระค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่แพงกว่าบ้านเรือนทั่วไป โดยสคบ.ออกประกาศธุรกิจให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมมีผล 1  พ.ค.นี้  โดยผู้ให้เช่าคิดค่าน้ำ-ค่าไฟในอัตราเดียวกับบ้านเรือนทั่วไป 
 ล่าสุดนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธูรกิจที่ควบคุมสัญญามีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้ห้องพัก ห้องเช่า หอพักต่างๆอพาร์ทเม้นท์ จัดเก็บค่าน้ำค่าไฟ ตามอัตราที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เรียกเก็บกับบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป ส่วนบทลงโทษที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"

 

 


ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากกว่า กรณีการไปเช่าที่อยู่อาศัยคิดว่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านเรือนทั่วไป และคิดค่าน้ำเหมาจ่าย และแยกมิเตอร์ คำนวณต่อหน่วยมากกว่าการประปาเรียกเก็บอยู่มาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าในบางแห่งเก็บค่าน้ำ ค่าไฟสูงกว่าที่กฟน. และกปน.เรียกเก็บ 1-2 เท่า  คณะกรรมการฯ จึงได้ออกประกาศดังกล่าวเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เช่า และไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป" 

 


นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผู้บริโภคในรายละเอียดของประกาศดังกล่าวยังห้ามในเรื่องอื่นๆ อืก เช่น ห้ามผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าประกันความเสียหายเกิน 1 เดือน ค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ห้ามเรียกเก็บค่าต่อสัญญา ห้ามไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปในทรัพย์สินผู้เช่า หรือเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า กรณีผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ หรือค้างค่าเช่า จากเดิมผู้ให้เช่าอาจเข้าไปขนของออกจากห้องเช่า หรือล็อกห้องไว้ต่อไปนี้ผู้ให้เช่าไม่สามารถเข้าไปไม่ได้ แต่ผู้ให้เช่าสามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางกฏหมายได้  หลังจากยกเลิกสัญญาแล้วและขอให้ศาลออกคำบังคับในการขนย้ายทรัพย์สิน

 


สำหรับสิทธิของผู้บริโภคนั้น สามารถบอกยกเลิกห้องพักกับผู้เช่าได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน  เช่น กรณีทำสัญญาเช่า 12 เดือน แต่อยู่ไป 6 เดือน และเดือนที่ 7 จะออกก็ต้องบอกหลังจากสิ้นสุดในเดือนที่ 6 ก็มีสิทธิทำได้ และกรณีที่สัญญาสิ้นสุดและผู้บริโภควางเงินประกันไว้ หากเราออกกฏหมายบังคับว่าผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคทันที ยกเว้นว่า ผู้ประกอบการขอตรวจสอบความเสียหายในห้องให้เวลาตรวจสอบ 7 วัน และถ้าไม่มีเสียหายต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคทันที

 


ส่วนการประกันมี 2 รูปแบบ คือ การประกันค่าเช่าล่วงหน้า  ถ้าจะออกไม่ต้องจ่าย  ส่วนประกันความเสียหาย ถ้าไม่เสียหายก็ต้องคืน แต่ต้องดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงพอกับเงินประกันหรือไม่  ถ้าไม่พอดีความเสียหามากกว่าผู้ประกอบการก็แจ้งผู้เช่าชำระเพิ่มเติม แต่ถ้าน้อยกว่าผู้ประกอบการต้องคืนส่วนต่าง

 

"ขอฝากผู้บริโภคให้ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดไว้ ถ้าผู้ประกอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศสามารถร้องเรียนสคบ. หรือปรึกษาสายด่วน 1166  กรณีผู้เช่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

นอกจากนี้การประปานครหลวง(กปน.) แจ้งว่าอัตราการเก็บค่าน้ำประปาคิดตามขั้นบันได โดยบ้านเรือนทั่วไป ถ้าใช้ระหว่าง 0-30 หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 8.50 บาท ระหว่าง 31-40 หน่วย  จัดเก็บหน่วยละ 10.03 บาท ใช้ระหว่าง 41- 50  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 10.35 บาท ใช้ระหว่าง 51-60  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 10.68 บาท  ใช้ระหว่าง 61-70  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 11  บาท ใช้ระหว่าง 71-80  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 11.33  บาท  ใช้ระหว่าง 81-90  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 12.50  บาท ระหว่าง  91-100  หน่วยจัดเก็บหน่วยละ 12.82  บาท  

 

ใช้ระหว่าง 91-100  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 12.82  บาท ระหว่าง  101-120  หน่วยจัดเก็บหน่วยละ 13.15  บาท  ใช้ระหว่าง 121-160  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 13.47  บาท ระหว่าง 161-200  หน่วยจัดเก็บหน่วยละ 13.80   บาท  ใช้ 201 ขึ้นไปเก็บอัตราหน่วยละ 14.15 บาท  

 


ส่วนภาคธุรกิจถ้าใช้ในอัตรา 1-10 หน่วย จัดเก็บ 9.50 บาท ใช้ในอัตรา 11-20 หน่วย จัดเก็บ 10.70 บาท ใช้ในอัตรา 21-30 หน่วย จัดเก็บ 10.95 บาท  ใช้ในอัตรา 31-40 หน่วย จัดเก็บ 13.21  บาท   ใช้ในอัตรา 41-50 หน่วย จัดเก็บ 13.54 บาท  ใช้ในอัตรา51-60 หน่วย จัดเก็บ 13.86 บาท  ใช้ในอัตรา 21-3061-80 หน่วย จัดเก็บ 13.86  บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์เอกสารประกาศ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/035/12.PDF


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน