"ห่วยสุดๆThailand Only" หนุ่มแฉห้องเช่าหัวหมอ คิดค่าไฟตามรัฐฯแต่คิดค่าส่วนกลางมากขึ้นเท่าตัว ออกใบเสร็จไม่ตรงจำนวน

"ห่วยสุดๆThailand Only" หนุ่มแฉห้องเช่าหัวหมอ คิดค่าไฟตามรัฐฯแต่คิดค่าส่วนกลางมากขึ้นเท่าตัว ออกใบเสร็จไม่ตรงจำนวน

Publish 2018-04-27 15:39:06

    จากกรณีมีพระราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ที่ จะมีผลในวันที่ 1 พ.ค. 2561 สำหรับ ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสําหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
   สำหรับสาระสำคัญ เช่น เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทําความเสียหาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด และได้กลับเข้าครอบครองอาคาร
   นอกจากนี้ ยังมีข้อที่ระบุว่า ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้เช่าต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทําละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องไม่ใช่ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน
ต้องไม่ใช่ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินประกันเกินกว่าหนึ่งเดือนของอัตรา
ค่าเช่าอาคารเมื่อคํานวณเป็นรายเดือนต้องไม่ใช่ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ใช่ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในเหตุใดอันมิใช่ความผิดของผู้เช่า และในเหตุสุดวิสัย   ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ได้มีการรีทวิต แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งสุดทน โพสต์แฉพฤติกรรมสุดหัวหมอของห้องเช่ารายหนึ่งที่กำลังตั้งกฎและข้อปฏิบัติของการจ่ายค่าน้ำค่าไฟใหม่ที่จะรับมือกับการบังคับใช้ของกฏหมายของรัฐบาลโดยคิดค่าไฟตามที่รัฐบาลบังคับใช้แต่มีการเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มมากขึ้นเท่าตัว


   โดยระบุว่า...
ถามจริงค่าไฟส่วนกลางนี่คือไร ลิฟมึงก็ไม่มี มีแค่ประตูหน้าหอที่ใช้ไฟอะ มารวมในหอได้ไงสัส มีส่วนกลางค่าน้ำอีก ค่าซักผ้าก็จ่าย20ไปละไง เขาประบให้มันไม่เอาเปรียบก็เสือกเล่นแง่กลับอีก ห่วยสุดๆไทยแลนด์โอนลี่ #reviewchiangmai #ทีมมช


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขอบคุณภาพและข้อมูล ทวิตเตอร์ nayisnaynotyan


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน