ปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธท่านเมตตา!!! เผยคาถาโบราณ บูชา"พญานาค" สวดแล้วเรียกทรัพย์ ชีวิตรุ่งโรจน์ การงานรุ่งเรือง โชคลาภเข้าหาจนคุณต้องอึ้ง

ปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธท่านเมตตา!!! เผยคาถาโบราณ บูชา"พญานาค" สวดแล้วเรียกทรัพย์ ชีวิตรุ่งโรจน์ การงานรุ่งเรือง โชคลาภเข้าหาจนคุณต้องอึ้ง

Publish 2018-06-06 12:46:30


หากพูดถึงความเชื่อของไทยแต่โบราณกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธคงหนีไม่พ้นความเชื่อเรื่องของ "พญานาค" แต่ละพื้นที่ต่างก็มีตำนานเรื่องพญานาคที่ไม่ซ้ำกัน บ้างก็ว่าพญานาคสามารถทำให้แผ่นดินแยกได้ ทำให้น้ำท่วมได้ ทำให้เกิดภัยแล้งได้ ขณะที่บางที่ก็มีความเชื่อว่าบูชาพญานาคดี พญานาคก็จะบันดาลโชคให้ ซึ่งบางครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมาของแต่ละคนด้วย วันนี้เราจึงขอเสนอบทสวดบูชาพญานาค "ปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ" ให้เหล่าชาวพุทธทั้งหลายได้สวดบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัสเองและคนในครอบครัว

 

 

 

 

 ตั้งนะโม 3 จบ
กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดี ศรีสุทโธ
วิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราศรัทธา เชื่อมั่น เราจะได้รู้ด้วยตัวเอง”

 

 

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

 

 คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

 

 

พระคาถานี้ไม่ใช่เป็นคาถาของจ้าวปู่ องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเพียงพระองค์เดียว…แต่เป็นพระคาถาที่ลูกหลาน ทั้งหลายสวดสาธยายถึงพญานาคราช -พญานาคิณีถ้วนทุกพระองค์ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้… ลำดับแรกก่อนจะสวดสาธยายมนต์คาถาทุกบทต้องตั้ง นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า (คือพวกเรา) ทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อน…

 

 

 


***เรื่องราวนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต