ชุดฉลามขาว บุกยึดที่ดินป่าชายเลน กว่า 400 ไร่ จับกลุ่มนายทุนนามสกุลดัง รุกทำบ่อกุ้ง-สวนปาล์ม กว่า 10 ปี !!!

"ชุดฉลามขาว" บุกยึดที่ดินป่าชายเลน กว่า 400 ไร่ จับกลุ่มนายทุนนามสกุลดัง รุกทำบ่อกุ้ง-สวนปาล์ม กว่า 10 ปี !!!

Publish 2018-06-12 23:13:49

วันที่ 12 มิ.ย.61  ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร นายรัชชัย พรพา หัวหน้าชุดปฎิบัติการฉลามขาวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวิชัย สมรูป ผอ.สำนักงาบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 5. พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติและพรรณพืช ชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ กรมที่ดิน และหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานการประชุมวางแผนปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล 
 
โดยที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ตรวจยึดซึ่งเป็นป่าชายเลน 2 จุด จำนวน 415 ไร่ แยกเป็นพื้นที่เพิกถอนเอกสารสิทธิ นส.3ก. จำนวน 13 ฉบับ รวมพื้นที่ 275 ไร่ และพื้นที่บุกรุกไม่มีเอกสารสิทธิใดๆจำนวน 140 ไร่ ทั้ง 2 แปลง อยู่ในท้องที่หมู่ 4  บ้านดอนพลับ ตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร  ซึ่งผู้บุกรุกเป็นนายทุนใหญ่นามสกุลดังรายเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งกรมที่ดินเดินสำรวจออกเอกสารสิทธิ นส.3 ก. จำนวน 275 ไร่ เมื่อปี พ.ศ.2531 อยู่ในเขตป่าชายเลนตรามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธ. ค. 2530 และ 22 ส. ค. 2543 และต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพิกถอนสิทธิการออกเอกสารสิทธิดังกล่าวโดยมิชอบและคดีถึงที่สุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  แต่ปัจจุบันแม้จะมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้วยังมีผู้บุกรุกยึดครองที่ดินและใช้ประโยชน์อยู่

 

 

หลังการประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการกำลังเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจยึดพื้นที่เป้าหมายจุดแรกอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่หมู่ 4  บ้านดอนพลับ ตำบลหาดทรายรี จำนวน 140 ไร่  ซึ่งอยู่ในป่าชายเลนมีนายทุนเข้าบุกรุกยึดครองทำสวนปาล์มน้ำมันและเลี้ยงสัตว์น้ำโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์การครองครองใดๆ  
 


จุดที่ 2 อยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับจุดแรก จากการตรวจสอบมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าจากถนนลาดยางไปตามทำถนนลูกรังเข้าไปในพื้นที่บุกรุกทำนากุ้งมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พบบ้านพักคนงาน 2 หลัง มีร่องรอยการขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหลบหนีไปก่อนหน้านี้ได้ไม่นาน บริเวณพื้นที่มีการทำคันคูปิดกั้นน้ำไม่ให้ขึ้นลงตามธรรมชาติและทำบ่อเลี้ยงกุ้งไว้จำนวนมาก ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เพิกถอนเอการสิทธิ สน.3 ก.ที่โดยมิชอบ จำนวน 275 ไร่ คดีถึงที่สุดเมื่อปี 2547  หลังจากกรมที่ดินเพิกถอนออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบแล้วแต่ปัจจุบันยังมีนายทุนครอบครอง และใช้ประโยชน์เช่นกัน แต่เป็นไปในลักษณะเปลี่ยนมือมาเป็นนอมินี

 

 

นายรัชชัย พรพา หัวหน้าชุดปฏิบัติการฉลามขาวกล่าวว่า การตรวจยึดพื้นที่ในวันนี้จุดแรกจำนวน 140 ไร่  เป็นพื้นที่บุกรุกยึดครองทำสวนปาล์มและเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผู้ครองคองไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ และจุดที่ 2 เป็นพื้นที่เพิกถอนเอกสารสิทธิ นส.3ก. จำนวน 275 ไร่ คดีสินสุดมาตั้งแต่ปี 2547 แต่ยังมีผู้มาบุกรุกครองครองทำนากุ้งอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานจากมิเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อเข้ามาใช้ยังบ้านพักทั้ง 2 หลัง ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

นายรัชชัย กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงอีกจำนวนหลายร้อยไร่ เบื้องต้นทราบว่าเจ้าของมีเอกสารสิทธิ นส. 3ก. เช่นเดียวกัน ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่ากรมที่ดินมีการสำรวจออกเอกสารสิทธิดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อใด แต่จากการตรวจสอบหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ.2518 พบว่าพื้นที่ข้างเคียงที่มีการตรวจยึดในวันนี้จำนวนมากนั้นนั้น พบว่าไม่มีร่องรอยการครอบครองทำประโยชน์ใดๆมาก่อนเลย แต่กลับมีการออกเอกสารสิทธิ์ได้อย่างไร ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการทวงคืนผืนป่ากลับมาเป็นสมบัติของชาติต่อไป

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม