ตรวจค้นไม่มีหมาย !!!! งามไส้ตำรวจค้นระทึกโกดังใหญ่...แชร์กันกระหน่ำโชว์บัตรอย่างเดียวถูกหรือผิดครับ (มีคลิป)

Publish 2018-06-14 10:03:55

     เป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วระหว่างตำรวจและประชาชน เพจเฟซบุ๊คเจ้าพ่อคลิปเด็ดได้เผยแพร่วิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า  #ถูกหรือผิดครับ ช่วยกันแชร์นะครับตำรวจเข้าตรวจค้นไม่มีหมายครับโชบัตรตำรวจอย่างเดียว เครดิต@เลื่อยเปื่อย นะเรา อิสระ              

     โดยภายในคลิปปรากฏภาพชายที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่ได้ใส่ใส่เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่โดยการแสดงบัตรประจำตัวของเจาหน้าที่เพียงเท่านั้น ได้เข้าตรวจค้นโกดังหนึ่ง และดูเหมือนว่าภายในคลิปนั้นมีการพยายามที่จะเชิญผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองขึ้นรถเพื่อจะพาไปโรงพัก ซึ่งในระหว่างที่เชิญให้ขึ้นรถก็มีชายใส่เสื้อสีเขียวและผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงพยายามที่จะห้ามและขอเหตุผลในการเชิญครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 


ตรวจค้นไม่มีหมาย !!!! งามไส้ตำรวจค้นระทึกโกดังใหญ่...แชร์กันกระหน่ำโชว์บัตรอย่างเดียวถูกหรือผิดครับ (มีคลิป)

     ซึ่งก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ระบุข้อความว่า จับแรงงานต่างด้าว มันผิดเต็มๆอยู่แล้ว เจ้านายจะเจอข้อหาให้พักพิงบุคคลต่างด้าวอีกแถมหนักก่าด้วย ส่วนไม่มีหมายอันนี้ไม่แน่ใจที่แน่ใจโดยจี้มาแน่นอน ,  พบสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า ค้นเรื่องอะไรทำไมไม่บอกด้วยครับ , มีข้อยกเว้น ให้ตำรวจสามารถตรวจค้น จับกุมได้ในบางกรณีครับ

 

 

ตรวจค้นไม่มีหมาย !!!! งามไส้ตำรวจค้นระทึกโกดังใหญ่...แชร์กันกระหน่ำโชว์บัตรอย่างเดียวถูกหรือผิดครับ (มีคลิป)

     อย่างไรก็ตามภายที่เห็นภายในคลิปก็ยังไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเขามีความผิดจริงหรือไม่ แล้วการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ หลังจากนี้ก็คงต้องว่ากันไปตามกฏหมาย

     มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้

     (1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

     (2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

     (3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

     (4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมา ได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

     (5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78

     การใช้อำนาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ค้นส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้น และบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้ แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

     มาตรา 93 ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน