ไม่เกิน5นาทีรู้เลย!! นายหน้า เผย 9 วิธี ตรวจ โฉนดที่ดิน แท้หรือปลอม ดูง่ายๆ ด้วยตาคุณเอง รีบเช็ค ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว!! (มีคลิป)

ไม่เกิน5นาทีรู้เลย!! นายหน้า เผย 9 วิธี ตรวจ "โฉนดที่ดิน" แท้หรือปลอม ดูง่ายๆ ด้วยตาคุณเอง รีบเช็ค ก่อนชวดกรรมสิทธิ์แบบไม่รู้ตัว!! (มีคลิป)

Publish 2018-06-15 14:28:37


การปลอมแปลงโฉนดที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นโฉนดที่ดินประเภท นส.4จ หรือโฉนดที่ดินที่เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สามารถทำการซื้อขาย ค้ำประกัน จดจำนองได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าโฉนดที่ดินที่เราถืออยู่นั้นไม่ใช่โฉนดที่ดินปลอม จะต้องรู้วิธีตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงไหม หรือ แท้จริงแล้วที่ดินของเรานั้นได้หลุดลอยกลายเป็นของมิจฉาชีพแบบไม่รู้ตัวไปแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปหยิบโฉนดที่ดินมาตรวจสอบเบื้องต้นไปพร้อมๆ กันได้เลย

 

โฉนดที่ดิน

 

โฉนดที่ดินมีหลายแบบหลายรุ่น แต่ในปัจจุบันจะมีขนาด 24×36ซม. กระดาษมีลักษณะเป็นเส้นใยพิเศษสีเหลืองผลิตจากต่างประเทศป้องกันการปลอมแปลง สังเกตุโฉนดปลอมง่ายๆ โดยการส่องผ่านแสงเราจะเห็น

    1.ลายน้ำเป็นรูปครุฑอยู่ในวงกลมสองวง

    2.ด้านล่างรูปครุฑจะมีตัวหนังสือ “กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย”

    3.รูปแปลงที่ดิน แต่ละมุมจะมีวงกลมอยู่ หากส่องผ่านแสงดู จะเห็นรูที่แสงส่องผ่านอยู่ในแต่ละวงกลมนั้น

 

ภาพโฉนดที่ดิน

 โฉนดที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือ น.ส.4 จ วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินในรายละเอียดอื่นๆมีดังนี้


วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นของจริง

1. ตรวจสอบด้วยวิธีระวางหรือแผนที่บนโฉนด

ระวางจะแสดงตำแหน่งพื้นที่ดิน และขนาดแปลงของที่ดินที่ดิน จะมี “หมายเลขระวางแผนที่” ตามสถานที่ตั้งของโฉนด ซึ่งเวลาตรวจสอบที่ดินต้องดูคู่กับ “หมายเลขที่ดิน” คือหมายเลขที่ดินที่กำกับบนแนวเขตแปลงที่ดิน ทุกแปลงภายในแปลงย่อย

2. ตรวจสอบรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน

การจดทะเบียน มีหลายประเภทแตกต่างกันไป เช่น ประเภทบุริมะสิทธิ ประเภทภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน ประเภทสิทธิเก็บกิน ประเภทภาระจำยอม ประเภทโอนมรดก ประเภทปลอดจำนอง หากมีรายการจดทะเบียนจะส่งผลต่อที่ดินด้วย

3. ตรวจสอบวิธีการเขียนของเจ้าหน้าที่

ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่จะเซ็นด้วยหมึกสีดำ มีปั๊มตรายางชื่อคนเซ็นกำกับไว้ พร้อมกับลงวันที่ หากมีการขีดฆ่าแก้ข้อความให้ใช้หมึกแดงขีดฆ่าให้เห็นข้อความเดิม แล้วเขียนเติมข้อความใหม่เข้าไปแล้วเซ็นชื่อพร้อมประทับตรากำกับ ลงวันที่กำกับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารโฉนดที่ดิน

4. ตรวจสอบเลขที่ดิน

เลขที่ดินจะเขียนอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือของเอกสารโฉนดที่ดิน คือหมายเลขประจำตัวที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในระวางแผนที่ และจะแสดงบนแผนที่ในโฉนดที่ดินด้วย

 5. ตรวจสอบหมายเลขโฉนดที่ดิน

หมายเลขโฉนดจะบอกว่าใช้แบบพิมพ์หมายเลขอะไร ซึ่งจะอยู่ด้านบนทางขวามือของโฉนดที่ดิน ส่วนหมายเลขแบบพิมพ์โฉนดจะมีหมายเลขประจำตัวแบบพิมพ์ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของโฉนด เพื่อใช้ควบคุมแบบพิมพ์ทั้งหมดว่าพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ ที่จังหวัดไหนเท่าไหร่ มีรหัสลับป้องกันการปลอมแปลงโฉนดด้วย

6. ตรวจสอบเลขหน้าสำรวจ

เลขหน้าสำรวจ คือหมายเลขแฟ้ม จะอยู่ถัดจากเลขที่ดิน ที่เก็บเรื่องราวของที่ดินแต่ละแปลงเก็บเป็บเอกสารต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินตามท้องที่นั้นๆ


7. ตรวจสอบมาตราส่วนแผนที่ ในโฉนด

มาตราส่วนขนาดที่แสดงในแผ่นระวางแผนที่ กับขนาดที่แสดงในตัวโฉนดอาจแตกต่างกัน เพราะระวางจะเล็กกว่าเนื่องจากมีแปลงย่อยจำนวนมาก แต่ในโฉนดจะใช้มาตราส่วนที่ใหญ่กว่าเพราะมีเพียงแปลงเดียว มาตราส่วนที่แสดงในโฉนดต้องดูให้ถูกต้องว่าใช้มาตราส่วนใดในการวัดขนาดที่ดิน วิธีตรวจสอบรูปแผนที่ในโฉนดจะมีอยู่ 3 สี

    - เส้นแบบสีดำ เป็นเส้นแสดงแนวเขตแปลงที่ดินแบบปกติ

    - เส้นแบ่งสีเขียวเป็นเส้นแสดงแนวแบ่งที่ดินที่มีการมีการแบ่งแยกเพิ่มเติม ในแผนที่โฉนดแปลงเดิม

    - เส้นแบ่งสีแดงจะแสดงเขตเป็นส่วนแปลงคงเหลือ

 

ตรวจโฉนดที่ดิน


8. ตรวจสอบตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดิน

จะมีตราอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งแรกจะเป็นตราประทับตรงลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาด้านหน้าโฉนดที่ดิน เพื่อเซ็นออกโฉนดที่ดิน ส่วนตราประทับที่สองเป็นตราประทับลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินในการเซ็นจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม

 

ตรวจสอบเจ้าของที่ดิน

 


9. ตรวจสอบด้วยการนำโฉนดที่ดินไปที่สำนักกรมที่ดิน

หากตรวจเช็คแล้วเกิดข้อสงสัย และมีการตั้งสันนิษฐานว่าโฉนดที่ดินในมือนั้นเป็นของปลอม ให้ตั้งสติดีๆ และใจเย็นๆ อย่าเพิ่งนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปเผาทิ้ง เนื่องจากโฉนดที่ดินตัวจริงจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ฉบับ คือฉบับที่มอบให้กับเจ้าของที่ดินเป็นคนเก็บรักษา และอีกฉบับจะถูกเก็บไว้สำนักงานกรมที่ดิน ดังนั้นเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าโฉนดเป็นฉบับปลอมให้ใช้วิธีสุดท้ายคือการไปที่สำนักกรมที่ดินแล้วไปขอสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงานกรมที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบกันดู เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโฉนดจริง โฉนดที่ดินที่สำนักงานกรมที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วยังเหมือนกันอยู่ก็นำโฉนดต้องสงสัยให้สำนักกรมที่ดินตรวจสอบอีกที แต่หากนำมาเทียบแล้วมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าโฉนดที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นเป็นของปลอม 100% ให้เตรียมไปแจ้งความและดำเนินคดีทางกฎหมายได้เลย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- เผยภาพ โฉนดที่ดิน "ในหลวง" ที่ด่านซ้าย ทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ 
- สิทธิ!ประชาชนควรรู้โฉนด ครุฑแดง ครุฑเขียว และ ครุฑดำ ต่างกันยังไง? รู้ไว้ไม่โดนหรอก !!


ชมได้จากคลิปนี้กันเลย


ดังนั้นจะต้องอ่านตรวจดูทุกรายการให้รอบคอบหากไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่ ก่อนซื้อที่ดินต้องมีการตรวจสอบโฉนดให้รอบคอบด้วยว่าเป็นของจริงหรือไม่ ก่อนกำการซื้อขาย หรือรับจำนอง ขายฝากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารสิทธ์ที่ดินมาหลอกขายเรา และรักษาสิทธิกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเอง ด้วยการเข้าไปตรวจสอบบนที่ดินของตนเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อป้องกันการรุกรานจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือการครอบครองปรปกษ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-คุณยายอดีตพยาบาลพบ "โฉนดที่ดิน 2 แปลง" ตกอยู่หน้าบ้าน ติดป้ายหน้าบ้าน หวังจะมีคนมาติดต่อรับคืน แต่สุดท้ายเงียบไร้วี่แวว..!? (ชมคลิป)

-ภาค 1 คืนโฉนดที่ดิน - ทรัพย์สิน แก้หนี้นอกระบบ คืนความสุขให้ประชาชน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิปตรวจสอบ , poolprop

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน