ประกาศ!! ด่วนที่สุด อย. เรียกคืน ยาความดัน 5 ตำรับ ในไทยพบสารก่อ มะเร็ง สั่งหยุดกินทันที! เปิดกระเป๋ายา ปู่ ย่า ตา ยาย เช็คด่วน!!

ประกาศ!! ด่วนที่สุด อย. เรียกคืน "ยาความดัน" 5 ตำรับ ในไทยพบสารก่อ "มะเร็ง" สั่งหยุดกินทันที! เปิดกระเป๋ายา ปู่ ย่า ตา ยาย เช็คด่วน!!

Publish 2018-07-15 17:56:55


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของ Valsartan ที่ใช้วัตถุดิบตัวยาสำคัญ Valsartan จากแหล่งผลิต Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ประเทศจีน เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อน ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ โดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการตรวจพบสารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบ ไม่ใช่จากความผิดพลาดในการผลิตยาสำเร็จรูป ซึ่งในประเทศไทย มีบริษัทผู้รับอนุญาตที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตดังกล่าว จำนวน 2 ราย มีเลขทะเบียนตำรับรวม 5 ตำรับ ประกอบด้วย

 

บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด มี 2 ทะเบียนตำรับ

1. ยา VALATAN 80 mg
2. ยา VALATAN 160 mg

บริษัท ยูนีซัน จำกัด มี 3 ทะเบียนตำรับ

1. ยา VALSARIN 80 mg
2. ยา VALSARIN 160 mg
3. ยา VALSARIN 320 mg

 



 

 

ทั้งนี้อย.ได้เรียกคืนตัวยาดังกล่าวทุกรุ่นการผลิตจากท้องตลาดแล้ว และส่งมอบให้อย.นำไปทำลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนผู้ป่วยที่เคยได้รับผลิตภัณฑ์ยา วาลซาร์แทน ในการรักษามาอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยารักษาโรคตัวอื่น โดยยังคงใช้ยาตัวเดิมได้ แต่เป็นเลขทะเบียนตำรับอื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งแทน

 



ดังนั้นต้องช่วยกันตรวจสอบให้กับผู้ป่วยสูงอายุภายในบ้าน เมื่อพบว่าเป็นยาเจ้าปัญหาตัวดังกล่าว ให้นำส่งคืนโรงพยาบาล หรือร้านขายยาที่ซื้อมา เพื่อนำส่งให้ อย.นำไปทำลายต่อไป หรือหากไม่แน่ใจว่ายาที่มีอยู่ใช่ตัวยาที่ว่าหรือไม่ ท่านสามารถนำไปสอบถามแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยาที่ท่านซื้อมาได้ และหากพบว่าใช้ 5 ตำรับ นี้อยู่ ให้นำไปเปลี่ยนยี่ห้อ ที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยาที่ซื้อมา เนื่องจากต้องทานยาสม่ำเสมอ "ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด"

 

 

 

อย่างไรก็ตาม การปนเปื้อนสารก่อมะเร็งนี้ เกิดจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบ ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตยาสำเร็จรูป ดังนั้น หากทั้งสองบริษัท สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งนี้ได้แล้วเสร็จ ก็จะสามารถผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทนได้ดังเดิม
 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : 1412 Cardiology



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน