ไล่ออก!! ธ.ก.ส. เลิกจ้าง พนักงานสาว หลังแฉพิรุธบัญชีจำนำข้าว ทางธนาคารโร่แจงสาเหตุ? (คลิป)

ไล่ออก!! "ธ.ก.ส." เลิกจ้าง พนักงานสาว หลังแฉพิรุธบัญชีจำนำข้าว ทางธนาคารโร่แจงสาเหตุ? (คลิป)

Publish 2018-09-30 14:11:16


จากกรณีที่นางสาว ชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์ อายุ 28 ปี พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ได้ตรวจพบความผิดปกติตัวเลขสรุปวงเงินโครงการจำนำข้าว จนต่อมาถูกสั่งย้ายจากฝ่ายนโยบายรัฐไปอยู่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง นางสาวชญาดา มองว่า การสั่งย้ายตำแหน่งไม่เป็นธรรม พร้อมอ้างว่า ตนมีอาการป่วยทางจิต

แต่นางสาว ชญาดา ยืนยันว่าไม่เคยป่วย จนได้อัดคลิปร้องเรียนขอความเป็นธรรม แต่ทางฝั่งผู้บริหารก็ยังเพิกเฉย จนกระทั่ง ธ.ก.ส. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ น.ส.ชญาดา 1 ปี จากพฤติกรรมการเขียนข้อความไม่เหมาะสม โดยตำหนิดูหมิ่นผู้บังคับบัญชานางสาว ชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์

พนักงาน

 

ต่อมา  นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ทำการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกคำสั่ง ธ.ก.ส. ที่ 11404/2561 เลิกจ้างน.ส.ชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์ พนักงานวิเคราะห์งานสินเชื่อ 7 กลุ่มเพื่อการบริหาร สังกัดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีพฤติกรรมจงใจ ฝ่าฝืน ข้อห้าม หรือคำสั่งของธนาคารอันชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำผิดซ้ำพฤติกรรมที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์และธนาคารได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.2561 เป็นต้นไป

หนังสือเลิกจ้างฯ ระบุว่า ด้วยปรากฎว่า น.ส.ชญาดา มีพฤติกรรมจงใจ ฝ่าฝืน ข้อห้าม หรือคำสั่งของธนาคารอันชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำผิดซ้ำพฤติกรรมที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์และธนาคารได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว โดยเขียนข้อความในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ด้วยการตำหนิ ดูหมิ่น ผู้บังคับบัญชา พนักงานผู้อื่นและธนาคาร และนำเอกสารข้อมูลของธนาคารที่ไม่ควรเผยแพร่ ข้อมูลที่ใช้สื่อสารภายในธนาคารโดยเฉพาะ หรือข้อมูลอื่นใดที่จะก่อให้เกิดข้อสงสัยหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธนาคาร เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้มีบุคคลอื่นมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ทำให้ธนาคารเสื่อมเสียชื่อเสียง

นอกจากนี้ ยังพบว่า น.ส.ชญาดา มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ละทิ้งงานในหน้าที่ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า น.ส.ชญาดา มีพฤติกรรมจงใจ ฝ่าฝืน ข้อห้าม หรือคำสั่งของธนาคารอันชอบด้วยกฎหมาย และกระทำผิดพฤติกรรมที่ธนาคารได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของธนาคาร จึงเป็นเหตุสมควรที่ไม่อาจไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 มาตรา 24 (1) และข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่ 4 ข้อ 20 (2)

จึงให้เลิกจ้างแก่ น.ส.ชญาดา โดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย แต่ไม่จ่ายค่าชดเชยเนื่องจาก น.ส.ชญาดา ได้จงใจ ฝ่าฝืน ข้อห้าม หรือคำสั่งของธนาคารอันชอบด้วยกฎหมาย และธนาคารได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ตามระเบียบธนาคาร ฉบับที่ 34 ข้อ 5 (3) ประกอบประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานั้นต่ำของสหภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2549 ข้อ 60 (4)

อนึ่ง ผู้ถูกเลิกจ้างมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการธนาคารได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการธนาคาร ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป

 

คำสั่งไล่ออก

 

ขอบคุณคลิปจาก KhaoJai News

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อไทยพรรคขี้โกง? ย้อนคดีจำนำข้าว เรียนเจ๊หน่อย! ก่อนจะช่วยบริหารประเทศ ช่วยทวงเงิน"ยิ่งลักษณ์"มาคืนปชช.ด้วย!
- พลิกปูม "เสี่ยเปี๋ยง" เส้นทางสามเส้าจากพ่อค้าข้าว ฉาว 2 อภิมหาทุจริต.."บ้านเอื้ออาทร ถึง จำนำข้าว" ?

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน