ช่อง3 ออกแถลงการณ์ ชี้แจง กรณีเลิกจ้างพนักงานเกือบ100คน ลั่น กระแสข่าวคลาดเคลื่อนในเนื้อหา!

ช่อง3 ออกแถลงการณ์ ชี้แจง กรณีเลิกจ้างพนักงานเกือบ100คน ลั่น กระแสข่าวคลาดเคลื่อนในเนื้อหา!

Publish 2018-12-04 10:38:49


จากกรณี เฟซบุ๊ก Paskorn Jumlongrach ของ นายภาสกร จําลองราช ผู้สื่อข่าวอิสระ ระบุว่า พนักงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นับร้อยคน จะต้องลงชื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และถูกเลิกจ้างออกจากงาน หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดี (29 พ.ย.) ผู้บริหารได้ประชุม และมีมติให้มีการเลิกจ้างพนักงาน กระทั่งวันศุกร์ได้แจ้งให้หัวหน้าแต่ละสายงานทราบ เพื่อแจ้งไปยังพนักงานที่ถูกเลิกจ้างให้มาลงชื่อในวันนี้ ในจำนวนผู้ที่ถูกเลิกจ้างของช่อง 3 ครั้งนี้ เป็นพนักงานฝ่ายข่าวราว 80 คน ที่เหลือเป็นฝ่ายอื่นๆ 

 แม้ทางช่อง 3 จะจ่ายเงินให้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ค่าชดเชย 10 เดือน และค่าเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 2 เดือน แต่พบว่าผู้ที่ถูกเลิกจ้างจำนวนมาก มีอายุระหว่าง 40-55 ปี เชื่อว่า สาเหตุที่ช่อง 3 ต้องเลิกจ้างครั้งใหญ่ เป็นผลมาจากรายได้ที่ตกต่ำ

 

ล่าสุด ทางไทยทีวีสีช่อง3 ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องนี้ โดยระบุว่า ตามที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน ของไทยทีวีสีช่อง 3 มาก่อนหน้านี้ ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเรียนแจ้งข้อเท็จจริง เนื่องจากกระแสข่าวดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาที่นำเสนอ ดังนี้

๑. ในช่วงที่ผ่านมาไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณา ถึงจำนวนพนักงานและการตอบแทนพนักงานหลังเกษียณอายุ เนื่องจากไทยทีวีสีช่อง 3 มีจำนวนพนักงานจำนวนหนึ่งที่อายุเกินกว่า 60 ปี ดังนั้นโครงการเกษียณอายุ จึงถือเป็นทางเลือกให้กับพนักงานกลุ่มนี้

ซึ่งจำนวนผลตอบแทนที่มอบให้ในโครงการเกษียณก็สูงกว่าสิ่งที่กฏหมายแรงงานได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งยังมีการมอบประกันสุขภาพให้พนักงานที่เข้าโครงการต่อไป เพื่อให้พนักงานยังสามารถมีประกันสุขภาพดูแลตนเองต่อไปแม้จะเกษียณอายุไปแล้ว

 ๒. กรณีที่พนักงานรับเงินตามโครงสร้างการเกษียณแล้ว แต่บริษัทยังเล็งเห็นศักยภาพว่ายังสามารถปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งงานนั้นได้ต่อไปอย่างเต็มที่ พนักงานผู้นั้นก็จะได้รับการว่าจ้างต่อไปตามความเหมาะสม

๓. ตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่า ทางไทยทีวีสีช่อง 3 มีการปลดพนักงานกว่า 80 คนนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นความจริง เพราะขณะนี้บริษัทยังอยู่ในการพิจารณาอัตรากำลังที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของทีวีดิจิตอล ซึ่งยังไม่ได้มีเป้าหมายหรือตัวเลขที่ชัดเจนแต่อย่างใด

๔. อีกทั้งกรณีที่มีการเสนอข่าวว่า มีการปลดพนักงานอายุระหว่าง 40-55 ปีนั้นก็ไม่เป็นความจริง เพราะที่จริงแล้วพนักงานในวัยนี้ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการผลิตผลงานคุณภาพของไทยทีวีสีช่อง 3

ไทยทีวีสีช่อง 3 ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรอยู่เสมอ เพราะพวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและผลิตผลงานคุณภาพเพื่อผู้ชม สำหรับโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเพื่อปรับองค์กรให้เข้ากับสภาวะตลาด และเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเลือกแผนในการดำเนินชีวิตของเขาต่อไป

จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับท่านสื่อมวลชนตามนี้

ขอขอบพระคุณ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย