คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติแล้ว!

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติแล้ว!

Publish 2018-12-20 12:46:42


จากกรณีที่มีการ ผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ซึ่งทางภาครัฐนำโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและภาคเอกชน กลุ่มรณรงค์และเลี้ยงปลากัด ได้ทำการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาเรื่อง การผลักดันให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติต่อไปนั้น  โดยจุดประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอเรื่องดังกล่าวก็เพื่อ ไม่อยากให้ปลากัดซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ถูกประเทศอื่นจดทะเบียนครอบครองกรรมสิทธิไปเหมือนกับ กรณีของ แมววิเชียรมาศ และอีกหลายกรณี  แต่การนำเสนอเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย ทางผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามและแก้ไขเอกสารต่างๆให้มีความสมบูรณ์ที่สุดกันอยู่หลายครั้งเพื่อที่จะเสนอเรื่องให้ผ่านคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 

 ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ได้นำเอกสารไปส่งแก่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ อีกครั้ง หลังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา ทางอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ได้เซ็นต์เอกสารทั้งหมด

ขณะที่ชคุณ มนูธรรม หาญณรงค์พาณิชย์ หรือ ลุงแดง ปลากัดยักษ์ หนึ่งในผู้ที่รณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสนอให้ปลากัด เป็นสัตว์น้ำประจำชาติรวมถึงความเชื่อมั่นของลุงแดงในเรื่องนี้ด้วย

 

 

ลุงแดง กล่าวว่า ความคืบหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอปลากัดให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ต่อคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นข่าวที่คนเลี้ยงปลากัดและผู้รณรงค์ทั้งหมดเป็นความภูมิใจ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา ทางอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล(ดร.น้อย) ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ได้เซ็นต์เอกสารทั้งหมดเพื่อส่งไปที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและวันที่ 5 พฤศจิกายน 61 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ก็ได้เชิญทางกรมประมง ดร.น้อย เข้าไปชี้แจงว่าเอกสารที่ส่งไป มีติดข้อบกพร่องหรือสอบถามให้มั่นใจ100% ว่าปลากัดจะได้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติได้อย่างไร เพื่อที่จะทำให้กระชับขึ้น 

 

 

ซึ่งทางตัวลุงเองต้องขอบคุณทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณ กฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ ,ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง, คุณ เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง และ คุณ นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นเหมือนกับหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเรื่องปลากัดอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าหลังจากที่กรมประมงได้เข้าไปชี้แจง กับ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเพื่อที่ส่งเรื่องขึ้นไปข้างบน มั่นใจว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีข่าวดี หรือ เป็นข่าวที่คณะกรรมการทั้งหมดมองปลากัดตัวน้อยของพวกเราให้เป็นเอกลักษณ์  เพราะลุงพูดอยู่เสมอว่า “ปลากัดเกิดที่เมืองไทยแน่นอน ไม่ได้มีในน่านน้ำของคนอื่น อยู่ในประเทศไทยและเกิดในประเทศไทย และสามารถที่จะพัฒนาได้ให้เป็นหลายๆรูปแบบ ที่เกิดจากเหล่าของปลากัดแน่นอน”

 

 ล่าสุดในเฟสบุ๊ก Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya โพสต์ข้อความระบว่า 

วันนี้ 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และหลังจากนี้จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป ขอขอบพระคุณ
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง
นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง
นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง
ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง
นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง
นายนพพร บุญแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Nation TV หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด สำนักข่าวอิศรา News 1 TV T-News Voice TV GMM TV NEW 18 Thairath TV สถานีโทรทัศน์อสมท. สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 จส. 100 FM101 Rabbit Today

นายมนูธรรม หาญณรงค์พาณิชย์
ทันตแพทย์ประพุทธ์ ธีรฐิตยางกูร
นายชูชาติ เล็กแดงอยู่
นางสาวนิภา สุพินพง
นายวิศรุต อังคทะวานิช

Change.org และประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติในครั้งนี้
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน