ผบช.น. เข้ม! สั่งตำรวจ ห้ามหยุดปีใหม่ รวม 8 วัน ระดมกำลังปฏิบัติงานให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน!

ผบช.น. เข้ม! สั่งตำรวจ ห้ามหยุดปีใหม่ รวม 8 วัน ระดมกำลังปฏิบัติงานให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน!

Publish 2018-12-22 14:57:56


เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. ได้มีบันทึกข้อความที่ 0015.112/20565 ลงวันที่ 19 ธ.ค.61 ถึงทุกหน่วยในสังกัด บช.น. เรื่องกำชับการปฏิบัติในการลาและการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562

 

 

 ด้วยในระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 ซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะเดินทางไปต่างจังหวัดและมีการจัดงานเทศกาลในช่วงดังกล่าวจำนวนมาก ทำให้ บช.น. จำเป็นต้องมีการระดมกำลังปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเพื่อให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยโดยส่วนรวมตลอดจน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บช.น.จึงจำเป็นต้ิงเพิ่มมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกระดับจึงให้ดำเนินการดังนี้

 

 

 

 ให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นงดการลาในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61-3ม.ค.62 ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นอย่างแท้จริงให้อยู่ในดุลยพินิจผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายแก่ทางราชการแล้วมีความเห็นเสนอ ผบก.พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป ,สำหรับข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ขึ้นไป ทุกนายให้เสนอขออนุญาตมายัง ผบช.น. เป็นผู้พิจารณาโดยตรง ส่วนข้าราชการตำรวจระดับ รองผกก.ลงมา ในสังกัด กก.ดส. และศฝร. ให้เสนอขออนุญาตมายัง บช.น. โดยให้ รอง ผบช.น.(บร.1) เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆไป ,ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในแต่ละหน่วยงานและสายงานให้ออกปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในความรับผิดชอบ โดยเพิ่มความเข้มของการปฏิบัติในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วย

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์