บิ๊กฉัตร แจกของขวัญปีใหม่ชาวประมง เพิ่มวันออกเรือพาณิชย์ เริ่ม 1 ม.ค.62!

"บิ๊กฉัตร" แจกของขวัญปีใหม่ชาวประมง เพิ่มวันออกเรือพาณิชย์ เริ่ม 1 ม.ค.62!

Publish 2018-12-28 17:36:13


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวประมงท่าศาลา นครศรีธรรมราช พอใจแนวทางยกระดับประมงพื้นบ้านที่ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาไอยูยู น้อยกว่าสร้างความมั่งคงแก่ประมงไทย เชื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาสานต่อแนวทางได้ ยังได้แสดงความห่วงใยถึงพี่น้องชาวประมงที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย 

แต่ยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทำการประมงว่า กรมประมงได้จัดทำโครงการ และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้พี่น้องชาวประมงได้นำไปปรับเปลี่ยนอาชีพและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้

 

 สำหรับปีทำการประมง 2561 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.2562 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และลดผลกระทบแก่ชาวประมงภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงอย่างยั่งยืน เนื่องจากเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง ไม่ได้ออกทำการประมงหรือขอเพิกถอนใบอนุญาต จึงยังเหลือปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จัดสรรไว้แต่ไม่ได้นำมาประโยชน์

 

ดังนั้น ตั้งแต่ 1 ม.ค.2562 ให้กับประมงพาณิชย์ ที่จับสัตว์น้ำในฝั่งอ่าวไทย ที่ใช้เครื่องมือประเภทอวนลาก ปรับเพิ่มวันทำประมงเป็น 264 วัน เพิ่มอีก 24 วันจากเดิม 240 วัน, เรือที่ติดเครื่องมืออวนล้อมจับ เพิ่มวันเป็น 365 วันเพิ่มอีก 125 วัน จากเดิม 240 วัน และเรือติดเครื่องมืออวนล้อมจับปลากระตัก เพิ่มเป็น 365 วัน เพิ่มขึ้น 110 วันจากเดิม 255 วัน 

 


สำหรับเรือประมงที่จับสัตว์น้ำในฝั่งอันดามัน เรื่องเครื่องมือประเภทอวนลาก เพิ่มวันทำประมงเป็น 365 วัน เพิ่มอีก 95 วันจากเดิม 270 วัน,เรือติดเครื่องมืออวนล้อมจับ เพิ่มวันเป็น 365 วันเพิ่มอีก 110 วัน จากเดิม 255 วัน และเรือติดเครื่องมืออวนล้อมจับปลากระตัก เพิ่มเป็น 365 วัน เพิ่มขึ้น 140 วันจากเดิม 225 วัน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่าวันทำการประมงที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของเรือแต่ละลำจะสามารถดำนินการไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.2562 โดยจะไม่กระทบกับปริมาณของสัตว์น้ำที่ได้กันไว้ 5% เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์