กรมอุตุฯแจงโซเชียลแชร์สะพัด"พายุปลาบึก"จะเข้าอ่าวไทย ทำภาคใต้คลื่นสูง8เมตร

Publish 2018-12-31 14:51:33


สืบเนื่องจากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์ ข้อความที่ระบุว่า จะมีพายุปลาบึกคลื่นสูง 8 เมตร เข้าสู่อ่าวไทย โดยความเร็วลมก่อนจะขึ้นฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างถึง 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง หลังจากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนลงทะเลอันดามัน ซึ่งข้อความดังกล่าวสร้างความตกใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้มีการส่งต่อเตือนภัยกันอย่างมากมายนั้น

  

ล่าสุดกรมอุตุชี้แจงว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแพร่ข่าวลือเรื่องพายุจะเข้าสู่อ่าวไทย ภาคใต้และเคลื่อนลงทะเลอันดามันนั้น ได้มีการนําแบบจําลอง สภาพอากาศจากคอมพิวเตอร์มาคาดการณ์การเกิดพายุหมุนเขตร้อนล่วงหน้า โดยระบุว่าจะมีพายุเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้แล้วจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทย และภาคใต้

 พายุนี้จะมีความรุนแรงทําให้คลื่นสูงมากถึง 8 เมตร โดยความเร็วลมก่อนจะขึ้นฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างถึง 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง หลังจากนั้นพายุนี้จะเคลื่อนลงทะเลอันดามันนั้น กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อแนะนําแก่ประชาชนและชี้แจงดังนี้ คือ 

 

 

การเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงของฤดูหนาวแถวทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับ เกาะบอเนียวนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเป็นประจํา เมื่อมีระลอกของอากาศหนาวหรือบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนได้ แผ่ขยายลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ อาจทําให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอเนียว ซึ่งอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ได้ โดยเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรง หรืออาจจะพัฒนาเป็นดีเปรสชันได้ ซึ่งในการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนนั้น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด 

 

 

นอกจากอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น อุณหภูมิผิวน้ําทะเล ความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง ลมในหลายระดับ ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เฝ้าติดตามการเกิดพายุตลอดเวลาไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง บนพื้นฐานหลักวิชาการ และขอให้เชื่อมั่นว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะสามารถเตือนภัยได้ทันเหตุการณ์ อย่างแน่นอน 

 

 

จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562 มีหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562 และจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ ลงทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562

 

ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

 

ขอบคุณ : กรมอุตุฯ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน