บิ๊กแดง ส่งทหาร เครื่องมือลุยช่วยชาวใต้แล้วรับมือพายุปาบึก ตั้งจุดบริการส่วนหน้า

บิ๊กแดง ส่งทหาร เครื่องมือลุยช่วยชาวใต้แล้วรับมือพายุปาบึก ตั้งจุดบริการส่วนหน้า

Publish 2019-01-02 15:52:06


จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อน “ปาบึก” จะพัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มกราคม ๒๕๖๒  ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด อาทิ สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส ระนอง  พังงา  ภูเก็ต กระบี่ ตรัง  สตูล ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร รวมทั้งเกิดคลื่นสูงในอ่าวไทยและอันดามัน  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยเฉพาะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๔ ประสานงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน เตรียมรับสถานการณ์ ป้องกันและลดผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับให้น้อยที่สุด โดยได้มีการเตรียมกำลังพล เครื่องมือ แผนการปฏิบัติ การช่วยเร่งระบายน้ำ ดำรงการติดต่อสื่อสาร ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้จะตั้ง “จุดบริการประชาชนส่วนหน้า” ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยประชาชนเตรียมรับสถานการณ์และให้การช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกได้เคยมอบให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัย

 

 

  

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่ส่วนกลาง ได้เตรียมการสนับสนุนหรือส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ประสบภัย อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ จากกรมแพทย์ทหารบก , เครื่องมือช่าง จากกรมการทหารช่าง, อากาศยาน จากศูนย์การบินทหารบก รวมถึงยานพาหนะขนาดใหญ่ จากกรมการขนส่งทหารบกเป็นต้น  เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามข่าวสาร และให้ความร่วมมือตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อาทิ การอพยพและขนย้ายสิ่งของสำรวจความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน ทั้งนี้ หากมีข้อจำกัดหรือต้องการขอรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน , ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๔  โทร ๐๗๕-๓๘๓๔๐๕ หรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ส่วนกลาง) โทร ๐๒-๒๙๗๗๖๔๘

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว