ท่านว.วชิรเมธี โพสต์ยาว อาลัยพระสงฆ์วัดรัตนานุภาพ!

Publish 2019-01-20 11:17:26


จากกรณีเกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจชาวพุทธในพื้นที่ จ.นราธิวาส หลังจากกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งการเลียนแบบทหาร บุกเข้ากราดยิงวัดรัตนานุภาพ จนเป็นเหตุให้พระพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าอาวาสวัดมรณะภาพ

 ล่าสุด พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธี โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” มีเนื้อหาว่า 
สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส 
สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย.
สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา
สรรพชีวาล้วนกลัวต่อความตาย
เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าด้วยตน
ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า
(พุทธพจน์)
สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส 
สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย.
สรรพชีวิตล้วนหวาดเกรงต่อการบีฑา
สรรพชีวาล้วนรักชีวิตของตัวเอง

 เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าด้วยตน
ไม่ควรส่งคนอื่นไปฆ่า
(พุทธพจน์)
สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา
เนวชฺฌคา ปิยตรตฺตนา 
เอวมฺปิ โส ปุถุ อตฺตา ปเรสํ
ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตกาโม.
เราตรวจตราด้วยใจไปทุกทิศแล้ว
ก็พบว่า หามีผู้ใดจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนเองไม่
เรารักตัวเองมากอย่างไร
คนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ 
ประดาผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
(พุทธพจน์)
ไว้อาลัยต่อการจากไปของพระสงฆ์แห่งวัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย