เตรียมตอบคำถามดีๆ!!! เกิดอะไรขึ้น 40 ป้ายจราจรอัจฉริยะ กทม.ไม่ทำ โยนบก.จร.รับผิดชอบ เสียดายทำไมไม่เปิดประมูล!??

เตรียมตอบคำถามดีๆ!!! เกิดอะไรขึ้น" 40 ป้ายจราจรอัจฉริยะ" กทม.ไม่ทำ โยนบก.จร.รับผิดชอบ เสียดายทำไมไม่เปิดประมูล!??

Publish 2019-01-26 17:04:27


ย้อนกลับมาเป็นกระแสข่าวอีกครั้ง สำหรับโครงการป้ายจราจรอัจฉริยะของกทม. ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2548 โดยมีบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการดูแลรักษาป้ายจำนวน 40 จุดทั่วพื้นที่ กทม. และสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนพ.ค.2560   แล้วทางกรุงเทพมหานครประกาศว่าจะจัดทำทีโออาร์เพื่อเปิดประมูลใหม่ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีความคืบหน้า  สัญญาณไฟบนหน้าจอป้ายจราจรอัจฉริยะจึงมืดดำสนิทมาหลายเดือนต่อเนื่อง  เพราะความไม่ชัดเจนของผู้บริหารกทม.ว่าจะดำเนินการอย่างไร  ไม่เท่านั้นยังมีข้อมูลข่าวในเชิงลบออกมาเป็นระยะๆในเรื่องการคัดเลือกผู้รับผิดชอบรายใหม่

 

 
ก่อนหน้านั้น "สนข.ทีนิวส์" เคยนำเสนอประเด็นนี้ไปครั้งหนึ่ง โดยเน้นย้ำว่าป้ายจราจรอัจฉริยะแม้จะเป็นโครงการที่ดี  แต่กระแสข่าวว่าด้วยการคัดสรรผู้ดำเนินการใหม่ดูเหมือนจะมีปัญหา โดยเฉพาะข้อคำถามเรื่องการล็อคสเปคให้กับเอกชนรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษหรือไม่?  เนื่องจากร่างทีโออาร์มีการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าร่วมประมูลว่าต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล  ที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านงานติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ หรืองานติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจร และงานควบคุมระบบป้ายในสัญญาเดียวกัน และมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 15 ปี ณ วันยื่นซองและมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระครบถ้วนแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท พร้อมทั้งต้องแสดงประวัติการทำงานของบุคลากรนั้นด้วยผลงานที่จะนำเข้ามาพิจารณาในโครงการนี้ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

 


กระทั้งทางด้านกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอรัปชั่น มีการการเคลื่อนไหวโดยการเข้ายื่นหนังสือต่อ นายไชยา หัวหน้ากลุ่มงานระบบจราจรอัจฉริยะ และ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   เพื่อขอให้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าว  โดยเฉพาะร่างเอกสารประมูลโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินงานป้ายจราจรอัจฉริยะ 50 ป้าย พร้อมการดูแลบำรุงรักษา  ที่ส่อว่าน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่งและไม่เปิดกว้างให้แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   และทางพล.ต.อ.อัศวิน ยืนยันเสียงแข็งจะไม่ยอมให้มีการกระทำผิดกม. โดยการล็อคสเปกโครงการให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง รายใดอย่างแน่นอน

 


อย่างไรก็ตามต่อมา มีรายงานข่าวโดยการให้ข้อมูลของ  พ.ต.อ.กิตติ  อริยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร (รอง ผบก.จร.)  ระบุว่าทางกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ได้มอบป้ายจราจรอัจฉริยะที่อยู่ในความดูแลของกทม.มาให้บก.จร.ดำเนินการจำนวน 40 จุดแทน   เนื่องจากทางกทม.หมดสัญญาการบริหารจัดการกับเอกชน  และทางบก.จร.จะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้กระจายข่าวสารด้านการจราจรแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพิ่มเติมจากป้ายจราจรของบก.จร. ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร(บก.02) 

 

 ประเด็นสำคัญคือ ทางด้าน พ.ต.อ.กิตติ  ระบุถึงด้วยว่าป้ายจราจรอัจฉริยะจำนวน 40 จุดซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกทม. และมีการมอบให้บก.จร.ดำเนินการนั้น   ทางบก.จร.มีแผนจะมอบให้บริษัทเอกชน  ที่เป็นคู่สัญญาเดิมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะมีการแบ่งพื้นที่โฆษณาตามสัญญาเดิม  และพร้อมเร่งดำเนินการทันทีภายหลังจากบริษัทเอกชนรายนี้  ดำเนินการป้ายจราจรอัจฉริยะจำนวน 50 ป้ายในความรับผิดชอบของบก.จร.เสร็จเรียบร้อย

 


แน่นอนว่ากับการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวย่อมเกิดข้อคำถามต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง   เนื่องจากมีรายงานข่าวว่าทางกทม.อ้างว่าได้เปิดการประมูลจัดหาบริษัทเอกชนมาดำเนินการแล้ว   แต่ไม่ได้รับความสนใจจึงมอบให้บก.จร.จัดหาผู้รับผิดชอบ    ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นมีบริษัทเอกชนหลายแห่งแสดงความสนใจ  เข้าร่วมประมูลกับทางกทม.แต่มีประเด็นปัญหาเรื่องเงื่อนไขการประมูล ที่ถูกตั้งข้อสังเกตุว่าเงื่อนไขสัญญาหลายข้อไม่มีความเป็นธรรม ต่อบริษัทเอกชนรายใหม่ที่จะเข้าประมูล 


ขณะเดียวกับกับการตัดสินใจของบก.จร. ที่จะมอบหมายให้บริษัทคู่สัญญาที่รับผิดชอบ  ดำเนินการป้ายจราจราอัจฉริยะ 50 ป้ายดำเนินการในส่วนของป้ายจราจรอัจฉริยะอีก 40 ป้ายที่ได้รับมอบจากกทม.  โดยไม่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกรายอื่น ๆ ประมูลเพื่อเสนอเงื่อนไขที่จะเป็นทางเลือกเรื่องผลประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่อาจทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสได้ในอนาคต

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะผู้เคยร่วมงานกันเท่านั้น !?!? ยุติธรรมหรือไม่ กทม.จำกัดสิทธิผู้ประมูลทำโครงการป้ายจราจรอัจฉริยะ เข้าข่ายล็อคสเปค(มีคลิป)

อัจฉริยะแค่ชื่อ!?!? ป้ายจราจรอัจฉริยะ หรือป้ายไฟแฝงประโยชน์? ส่อล็อคสเปค โลเทคโนโลยี(มีคลิป)

ป้ายจราจรอัจฉริยะ!?!?อำนวยความสะดวกประชาชน หรือแฝงประโยชน์ให้ใครกันแน่.. (มีคลิป)
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

;