นายกรัฐมนตรี เปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมประกาศวันหยุด

นายกรัฐมนตรี เปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมประกาศวันหยุด

Publish 2019-01-29 16:27:22จากกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงรายละเอียด ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ช่วงการพระราชพิธี และ หลังพระราชพิธี ว่าก่อนการพระราชพิธี คำที่ถูกต้องจะต้องมีพระราชพิธีในการเสกน้ำ อาจเป็นช่วงวันที่ 24 เม.ย. แต่ก่อนจะเสกน้ำ "น้ำอภิเษก" ไม่ใช่น้ำอะไรก็ได้ จะต้องมีการได้มาซึ่งน้ำ มีขั้นตอน 76 จังหวัด และจึงมีพระราชพิธีเสกน้ำที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะต้องมีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ หมายถึงชื่อพระเจ้าอยู่หัว เขียนลงในแผ่นทองคำถ้ามีการสถาปนาพระราชวงศ์พระองค์อื่น ก็ต้องจารึกในสุพรรณบัฏด้วย


โดยต้องปฏิบัติที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพิธีเสด็จพระราชดำเนิน หรือผู้แทนพระองค์ ใช้เวลา 3 วัน จากนั้น จะมีพิธีอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ เข้าไปสู่พระที่นั่งฯ และจะมีพระราชพิธีถวายสักการะพระบรมอัฐิ พระบรมราชบุพการี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 และอีก 1 วัน เป็นพระราชพิธีประกาศการพระบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีที่จะเสด็จพระราชดำเนิน ทั้งหมดนี้ก่อนวันที่ 4 พ.ค.ล่าสุด นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกมาเปิดเผยถึงกำหนดการการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า "พระราชพิธีสำคัญของเรา จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ที่จะมีพลีกรรม ตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จากนั้นวันที่ 8-9 เมษายน จะมีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน"

 

"ส่วนในวันที่ 18-19 เมษายน จะเป็นการปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่าน้ำที่ใช้นั้นจะต้องเป็นน้ำสะอาด ต้องมีการพิสูจน์ คัดกรองอย่างดี บริสุทธิ์และเป็นมงคล เพื่อใช้ในพระราชพิธี วันที่ 22-23 เมษายน จะเป็นพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ"


 "ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จบวงสรวงด้วยพระองค์เอง วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก โดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย ส่วนวันที่ 4 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ ตั้งแต่การบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์ ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธย ขณะที่ช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร"

 

"และในวันที่ 6 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า ซึ่งคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติให้วันที่ 6 พฤษภาคมเป็นวันหยุด เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยดี"

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน