1 ก.พ.62 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับวงเงิน โอนเข้า E-Money กดเงินสดได้มากกว่าเดิม

1 ก.พ.62 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปรับวงเงิน โอนเข้า E-Money กดเงินสดได้มากกว่าเดิม

Publish 2019-01-31 08:41:57


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 และปรับการเติมเงินรายเดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ผู้มีบัตรทุกราย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือบัตรสามารถมีระยะเวลาในการใช้จ่ายสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งการปรับวงเงินนั้น จะเปลี่ยนจากเงินที่ซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐมาเป็นวงเงินกดเงินสด โอนทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 ตลอดเวลา 3 เดือน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี โดยจะลดวงเงินซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐจากเดือนละ 300 บาท เหลือ 100 บาท และจะนำส่วนที่เหลืออีก 200 บาท โอนเข้า E-Money ให้กดใช้เป็นเงินสดแทน 

ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จากเดิมวงเงิน 200 บาท ในการซื้อสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ จะเหลือ 100 บาท ส่วนอีก 100 บาท จะโอนเข้า E-Money เพื่อให้กดเงินสดได้ทั้งนี้ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพนั้น จะโอนเงินเข้า E-Money เพื่อใช้กดเงินสดได้ทุกวันที่ 2 ของเดือน โดยจะเริ่มในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562 รวม 6 เดือน โดยแบ่งเป็นดังนี้

 

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเพิ่มเดือนละ 200 บาท

ผู้รายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รับเพิ่มเดือนละ 100 บาท ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ผู้ถือบัตรฯที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า เนื่องจากมีการทบยอดจากเดือนมกราคมไปด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-"บิ๊กตู่" ใจป้ำ จ่ออนุมัติพัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม "ใช้จ่ายเป็นเงินสดได้"

-ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ ครม. ต่ออายุบัตรยาวๆอีก 6 เดือน ปรับใหม่เพิ่มเงิน กดตู้ได้

-กรมบัญชีกลาง ขานรับเตรียมโอนเงินเพิ่มเข้ากระเป๋า e-Money 100 - 200 บาท 
ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ก.พ. – เม.ย.62


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน