หนีฝุ่นพิษเมืองกรุง!!วาร์ปไปปราจีน เที่ยววิถีชุมชนชมทุ่งทานตะวันบาน@บ่อทอง

Publish 2019-02-02 12:07:20


เมื่อช่วงเย็น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  มีการจัดงาน “เที่ยวงานวิถีชุมชน  ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำสักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวันบาน@ บ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี”  ครั้งที่ 2   โดยความร่วมมือของ อ.กบินทร์บุรี , องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
 
การจัดงานในครั้งนี้มี นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี  ซึ่งเล็งเห็นว่า ตำบลบ่อทอง มีจุดเด่นเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง มีประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ทองคำตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5  ในปี พ.ศ. 2414  โดยหลวงปรีชากลการ  (สำอางค์  อมาตยกุล) เป็นเจ้าเมืองปราจีนบุรีในสมัยนั้น และปัจจุบันยังมีร่องรอยการทำเหมืองลักษณะอุโมงค์ใต้ดินเหลืออยู่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ ประกอบกับชาวตำบลบ่อทองในอดีตเคยมีการหาเลี้ยงชีพด้วยการร่อนทองคำ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีเครื่องไม้ เครื่องมือ ที่บ่งบอกถึงอาชีพร่อนทองในสมัยนั้นให้ได้เห็นอยู่ โดยเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำเหมืองแบบอุตสาหกรรมและแบบวิถีชาวบ้านได้จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำบ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว

 

 

 

2. สังคมชุมชนชาวตำบลบ่อทองเป็นสังคมชนบทที่มีมานานมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านการเกษตร ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี แควพระสทึง แควพระปรง ซึ่งไหลมาจากอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไหลมาบรรจบกับแควพระสทึง ซึ่งเป็นแควที่ไหลมาจากเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผ่าน อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มาบรรจบกันที่บ้านปากน้ำ ตำบลบ่อทอง และไหลผ่านหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ของตำบลบ่อทอง ยังให้ความอุดมสมบูรณ์ แก่เกษตรกรรมซึ่งทำนาปรังได้ถึงปีละ  3  ครั้ง และมีกุ้ง หอย ปู ปลา อันอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์ริมแควพระปรง ที่สวยงามโดยเฉพาะต้นยางนาที่สูงตระหง่านตลอดแควพระปรง

 3. ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพระแก้วนิลกาฬ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวตำบลบ่อทองให้ความเคารพสักการะและศรัทธา เชื่อว่าเป็นพระแก้วองค์ที่  2  รองจากพระแก้วมรกต  ซึ่งประดิษฐานที่วัดกุงราษฎร์บำรุง  หมู่ 3 บ้านกุง ตำบลบ่อทอง  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และที่วัดกุงราษฎร์บำรุง  ยังเป็นวัดที่ร่มรื่นต้นไม้ใหญ่น้อยจำนวนมาก  มีกล้วยไม้ป่าและต้นตะเคียนทองให้ชม อีกทั้งยังมีอุโบสถแบบจัตุรมุข ซึ่งประตูเข้าอุโบสถล้วนสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งสิ้น

 

 

4. ศูนย์การเรียนรู้ หน้าบริษัทไทยเคน เปเปอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และทุ่งทานตะวัน 16 ไร่

 

 

 ซึ่งจากประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองแร่ทองคำ พระแก้วนิลกาฬ และความอุดมสมบูรณ์ของแควพระปรงและวิถีชีวิตดั้งเดิมด้านการเกษตรของชาวตำบลบ่อทอง นี้หากพัฒนาและส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้คนและการสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวและมาจับจ่ายจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในงานก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

 


สายชล หนูแดง ปราจีนบุรี /ข่าว-ภาพ

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆได้ใน www.Tnews.co.th

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://bit.ly/ทีนิวส์
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  http://bit.ly/คนดีมีน้ำใจ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์

;