ประกาศราชกิจจาฯ!4 รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง(รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!"4 รัฐมนตรี"ลาออกจากตำแหน่ง(รายละเอียด)

Publish 2019-02-05 18:22:47


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออกด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน ๔ ราย คือ

๑. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๒. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ๔. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม สาวนายน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาประจำศาลชั้นต้น162 ราย

ราชกิจจาเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี-จํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบกกต. ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง

ด่วน ! ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ "พรฎ.เลือกตั้ง"ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน