15 รอยเลื่อนมีพลังประเทศไทย เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวได้

15 รอยเลื่อนมีพลังประเทศไทย เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวได้

Publish 2019-02-21 19:48:34


จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.9 ศูนย์กลางบริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึง 18.15 น. เกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะ รวม 18 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึง 18.15 น. ขนาดสูงสุด 4.9 เมื่อเวลา 16.05 น.สาเหตุเกิดจากการขยับตัวของรอยเลื่อนพะเยาที่พาดผ่านตั้งแต่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลงมาถึง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ล่าสุดวันนี้ (21ก.พ.62) เวลา17.30น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าเหตุการณ์นี้ได้คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังติดตามตลอด24ชั่วโมง และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้การเกิดแผ่นดินไหว สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่ เกิดขึ้นบนเขต “รอยเลื่อนมีพลัง (active fault zone)” ซึ่งในทางธรณีวิทยา “รอยเลื่อน (fault)” หรือ “แนวรอยเลื่อน (fault line)” เป็น “รอยแตกระนาบ ในหิน (planar fracture)”ที่หินด้านหนึ่งของรอยแตกเคลื่อนที่ไปบนหินอีกด้านหนึ่งของ รอยเลื่อนขนาดใหญ่ในชั้นเปลือกโลกเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ ที่แตกต่างกันหรือเฉือนกันในเขตรอยเลื่อนมีพลังซึ่งรอยเลื่อน"มีพลัง"แตกต่างจากรอยเลื่อน"ไม่มีพลัง"ตรงที่ รอยเลื่อนมีพลังจะมีการสะสมพลังงาน สามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้อีกในอนาคต ในขณะที่รอยเลื่อนที่ไม่มีพลังไม่สามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้อีก 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : นักวิชาการชี้เหตุแผ่นดินไหวลำปาง เกิดจาก "รอยเลื่อนพะเยา" ขยับรุนแรงในรอบ 40 ปีสำหรับประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณีได้ทำการสำรวจข้อมูลรอยเลื่อนมีพลังและพบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่สำคัญจำนวน 3 แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเลื่อนตัว คือ 1. กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ 2. กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และ 3. กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ ประกอบด้วยรอยเลื่อน 15 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มรอยเลื่อนแม่อิง มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

2.กลุ่มรอยเลื่อนระนอง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบ คีรีขันธ์ และพังงา

3. กลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอหนองไผ่ อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

4. กลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทับปุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

5.กลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

6.กลุ่มรอยเลื่อนเถิน มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

7.กลุ่มรอยเลื่อนปัว มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง ของจังหวัดน่าน

8.กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

9.กลุ่มรอยเลื่อนเมย มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตั้งต้นจากลำน้ำเมย ชายแดนพม่า ต่อไปยังห้วยแม่ท้อ ลำน้ำปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี

10.กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน มีความยาวประมาณ 101 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

11.กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

12.กลุ่มรอยเลื่อนแม่ลาว มีความยาว 30 กิโลเมตร พาดผ่าน อ.ฝาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

13.กลุ่มรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14.กลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

15.กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร พาดผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

 

 
(ข้อมูล:กรมทรัพยากรทางธรณี)

(กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : แผ่นดินไหว ลำปาง ต่อเนื่อง 14 ครั้ง ศภช.เฝ้าระวังติดตามใกล้ชิด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มหนูน้อยอนุบาล ไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือพาเพื่อนหาที่หลบภัยแผ่นดินไหวลำปา

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆได้ใน www.Tnews.co.th

 

 

กดเกดกเดเ


 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-
ผู้ว่าลำปางควง อ.ประจำภาควิศวกรรมโยธา ม.มหิดล ลงพื้นที่ ตรวจสอบบ้านเรือน ปชช.ความเสียหายจากแผ่นดินไหว
-เปิดภาพระทึกวินาที ชาวบ้านวิ่งหนีหลังแผ่นดินไหวเขย่าวังเหนือขนาด 4.9
-แผ่นดินไหวที่อำเภอวังเหนือลำปาง​ หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย​เจดีย์เอียง-​อาคารร้าวถนนร้าว​

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พิมรดา พิมทา
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์