รองนายกรัฐมนตรี ประชุม หารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

รองนายกรัฐมนตรี ประชุม หารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

Publish 2019-02-28 21:29:01


เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการควบคุมไม่ให้มีการนำการลักลอบนำไปใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ในขั้นของการผลิต การสกัด การนำไปผลิตเป็นยาเพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรค และคณะทำงานด้านกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการใช้ประโยชน์และมาตรการควบคุม ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.อ. ประจิน ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่สกัดจากกัญชาไปใช้ในการรักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดแจ้งครอบครองกัญชา สสจ.อุดร เงียบมีแต่คนโทรถามขอปลูก

อ่านข่าวเที่เกี่ยวข้อง : "องค์การเภสัชกรรม"เผยคลิป ปลูก"กัญชา"ทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งแรกของอาเซียน (คลิป)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ป.ป.ส. เปิดสายด่วน 1386 ให้ประชาชนสอบถามเรื่อง “กัญชา” เริ่ม 27 กุมภาพันธ์

123คนดีมีน้ำใจ

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆได้ใน www.Tnews.co.th
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน