เตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใจกลางกุดน้ำกิน เพื่อไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใจกลาง"กุดน้ำกิน" เพื่อไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Publish 2019-03-01 16:30:58


  วันนี้ ( 28 กุมภาพันธ์) นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณ “สวนสาธารณกุดน้ำกิน” เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แหล่งน้ำโบราณของ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

โดยในอดีต”กุดน้ำกิน” ถือเป็นเป็นแหล่งน้ำโบราณ เป็นจุดน้ำขัง ที่แตกแขนงออกมาจากลำน้ำปาวซึ่งมีต้นน้ำมาจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยน้ำที่ขังอยู่ในกุดน้ำกินจะมีความใส และถูกใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค มายาวนานเกือบ 200 ปี ก่อนที่จะเกิดระบบน้ำประปา ซึ่งแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าว แต่ทางเทศบาลยังคงความสำคัญ ด้วยการเติมอากาศให้กับน้ำ ,การทำความสะอาด, เติมจุลินทรีย์ และสลายสาหร่ายสีเขียว อยู่เสมอ

  

 

ทั้งนี้ “กุดน้ำกิน” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ มาแล้ว 3 ครั้ง คือ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (5 ธันวาคม 2542) , พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) , พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5 ธันวาคม 2554) ซึ่งพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะใช้บริเวณใจกลางของกุดน้ำกิน ลึกที่สุดที่ 5 เมตร จากนั้นจะนำน้ำไปไว้ที่วัดกลางพระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำตามลำดับ

 

.

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่อยากรบกวนเชิญพระราชอาคันตุกะงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-กำหนดวันเปิดจอง เหรียญ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
-"รัฐบาล" เปิดตัว "หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เผยแพร่ให้ประชาชนได้ตระหนักสำคัญถึง โบราณราชประเพณีของชาติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน