สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสถาม สมเด็จพระเทพฯ ขาเป็นยังไงบ้างอย่างห่วงใย(คลิป)

Publish 2019-03-04 08:45:56ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของชาวไทย กับความห่วงใยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเรื่องราวนี้ถูกโพสต์โดยเพจ รัชกาลที่ 10 ในหัวใจไทยทั้งชาติ กล่าวว่า...
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสถามด้วยความห่วงใยต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านภูฟ้า ในงานอุ่นไอรัก ณ แปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
และภาพที่ต้องทำให้ทุกคนปลาบปลื้ม มีความสุขปีติเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาต่างก็ได้รับทราบกันบ้างอยู่แล้วในความผูกพันธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างพี่กับน้อง “ขาเป็นอย่างไรบ้าง” ทรงถามน้องด้วยความห่วงใย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงฉายพระรูปร่วม 2 พระราชธิดา คลิปทรงจักรยาน "อุ่นไอรัก" คนไทยพร้อมเพรียงร่วมถวายความจงรักภักดี  
ทรงอวยพรให้คนไทยสดใส สุขกาย สุขใจ สติปัญญารุ่งโรจน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานส.ค.ส ภาพฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ประสบภัย

ขอบคุณเพจ รัชกาลที่ 10 ในหัวใจไทยทั้งชาติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน