ป.ป.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน ลงนาม เฝ้าระวังดูแล ผู้ป่วยทางจิต จากการใช้ยาเสพติด(คลิป)

Publish 2019-03-06 20:33:22


วันนี้(6มี.ค.62) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และผู้แทนจาก 14 หน่วยงาน เข้าร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยใน2ปีที่ผ่านมา(2560-2561) รายงานข่าวเกี่ยวกับผู้มีอาการทางจิตหรือผู้ป่วยจิตเวชอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดและก่อเหตุสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทำร้ายร่างกายตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งบางรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตรวม 323 ราย ซึ่งพบว่าร้อยละ 70 ไม่เคยมีประวัติเข้ารับบำบัดรักษายาเสพติดแต่อย่างใด เพื่อเป็นการป้องกันและจัดการกับปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศอ.ปส.ช. ได้ลงนามในคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 6/2561 กำหนดแนวทางในทางป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด

อ่านข่าวที่กี่ยวข้อง : ป.ป.ส.เสริมความเข็มแข็งผู้นำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดความต้องการยาเสพติดในชุนชนเพื่อมุ่งหวังที่จะป้องกัน ลดปัญหา รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากผู้มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะที่มีพฤติกรรมรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม โดยกำหนดมาตรการในการดูแลทั้งทางด้านสังคมและด้านสาธารณสุขในการรองรับและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อไม่ให้กลับมามีอาการทางจิตซ้ำและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นการลดอันตรายจากยาเสพติดให้ประชาชนและสังคมเกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานยังจะร่วมมือกันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางในการสังเกตผู้ที่จะมีโอกาสป่วยทางด้านจิตเวช รวมถึงการดูแลเฝ้าระวังบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะในผู้เสพยาเสพติดก่อนเกิดปัญหาทางจิตจนถึงขั้นก่อเหตุความรุนแรง ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่มีพฤติกรรมรุนแรง ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานต่างๆ ดังนี้แจ้งผ่านสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร 191 จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ระงับเหตุ และส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นหน่วยนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและรับแจ้งเหตุหรือปัญหา ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ตลอด 24 ชั่วโม "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

อ่านข่าวที่กี่ยวข้อง : ป.ป.ส. ผนึกกำลัง กวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ "1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด"

อ่านข่าวที่กี่ยวข้อง : หนุ่มป่วยจิตคลั่งกระทืบแม่เลี้ยงวัย 60 จิกหัวลากขึ้นบันไดเตะไม่ยั้ง นิติมาช่วยถูกบีบคอเขียวช้ำ ที่แท้ติดยาหนัก!

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆได้ใน www.Tnews.co.th
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน