เปิดคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ชุดแรก ผกก.-รองผบก. ทั่วไทย 1,450 ตำแหน่ง

เปิดคำสั่ง"แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ" ชุดแรก "ผกก.-รองผบก." ทั่วไทย 1,450 ตำแหน่ง

Publish 2019-03-08 12:41:34


วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๑๒๒ /๒๕๖๒ , ๑๒๓ /๒๕๖๒ และ ๑๒๔ /๒๕๖๒ ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการ (ผกก.) ถึงรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๑,๔๕๐ ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม เป็นต้นไป

 คำสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๒ /๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๙๖ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

 

 คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๓ /๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๙๕ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

 

 

 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๔ /๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๕๙ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๒ (ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ชัยจินดา ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

 

 

อ่านรายประกาศฉบับเต็ม คลิก!

- คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๒ /๒๕๖๒ 

- คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๓ /๒๕๖๒ 

- คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๔ /๒๕๖๒ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน่วยทหารแชร์กระหน่ำ ป้ายประจานเสรีพิศุทธ์ ได้เป็น "ผบ.ตร." เพราะปฏิวัติ?(คลิป)

ด่วน! ผบ.ตร.นำทีมจับตายไอ้กอล์ฟปล้นรถขนเงิน ชักปืนสู้ยิงตำรวจเจอสวนดับ

เปิดใจผกก.สุรินทร์ลาออกตร.ไปดูแลแม่ชรา รองผบ.ตร.ยอมใจโพสต์ชื่นชมเพื่อนนรต.37

สตช.แถลงจับ2ผัวเมียแสบ ปลอมไลน์ "ผบ.ตร.-บิ๊กโจ๊ก" หลอกเงินนายตร.วิ่งเต้นตำแหน่ง ตุ๋นเงินกว่า 1.5 ล้านบาท(คลิป)

สรุปบันทึกชีวิตของคุณกอล์ฟ ผู้ตัดสินใจหลับตลอดกาลด้วยวิธีการุณยฆาตติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน