สมเด็จพระสังฆราช ประทานทุนสำนักเรียน สถานพยาบาล-สถานสงเคราะห์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานทุนสำนักเรียน สถานพยาบาล-สถานสงเคราะห์

Publish 2019-03-08 18:34:37


จากกรณีเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช โดยระบุว่า วันเสาร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ และองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธ ยุคที่ ๔ พระราชอุปัธยาจารย์ในรัชกาลปัจจุบัน และพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
 

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการบำเพ็ญพระกุศลในพระราชูปถัมภ์ อุทิศถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

 

  

อนึ่ง โปรดให้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ออกประดิษฐาน พร้อมด้วยอัฐิสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (จินฺตากรเถร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ ๕ ด้วยสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี พระอาจารย์ในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน มีชาตกาลในวันที่ ๒ มีนาคม เช่นเดียวกัน

 

 

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เพื่อสนับสนุนกิจการของสำนักเรียน สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล และสถานสงเคราะห์ ดังเช่นที่สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ทรงบำเพ็ญเป็นประจำในวาระคล้ายวันประสูติทุกปีนับแต่สมัยทรงดำรงพระชนม์

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก
-สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับการศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์-พระมรณภาพ ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์
-พระองค์ทีฯ ทรงสนทนาธรรมสมเด็จพระสังฆราช สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินี

 

อบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;