ประกาศราชกิจจา!โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ 9,890 ราย

ประกาศราชกิจจา!โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ 9,890 ราย

Publish 2019-03-12 17:06:09


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 5 ข ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 9,890 ราย ดังนี้


  

 

  

 

 

เช็ครายชื่อเพิ่ม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์