ประกาศราชกิจจาฯ ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จ.ชายแดนใต้!

ประกาศราชกิจจาฯ ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จ.ชายแดนใต้!

Publish 2019-03-13 12:53:06


เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๐ ง ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้

 

  

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน 

ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ตามประกาศลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถขยายผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น แต่ปรากฏว่ายังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการและยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่เพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเกรงกลัวอันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชนจนไม่อาจดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

 จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของรัฐและของบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลาสามเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิก!

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณครูเล่าซึ้งที่มาต้นประดู่"ส.ต.ท.นเรศว์"ลงมือปลูกเอง พร้อมสัญญาเลิกเกเรตั้งใจเป็นตร.ป้องชายแดนใต้

กำหนดการพิธีรดน้ำ-ส่งศพ "อส.ทพ.อังคาร เรือนคำ" วีรบุรุษชายแดนใต้เหยื่อลอบบึ้มบันนังสตา

ย้อนฟังคลิปจากใจทหารชายแดนใต้ เหตุใดยังต้องมีทหารอยู่(คลิป)

"บิ๊กตู่" ห่วงปชช. ย้ำ รัฐบาล ไม่เคยนิ่งนอนใจ-ความรุนแรงชายแดนใต้ พร้อมกำชับจนท.เข้มงวดทุกจุดอ่อนไหว!

ตำรวจสุไหงปาดี ลั่นคำสัญญาปกป้องพี่น้องชายแดนใต้ ไม่หวั่น 15 ปีทั้งถูกยิง-ลอบบึ้ม "ถ้าผมกลัวแล้วชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไร"

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์