ทำฟันฟรี!วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ เริ่มแจกบัตรคิว

ทำฟันฟรี!วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ เริ่มแจกบัตรคิว

Publish 2019-03-20 18:27:23


ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  คณะทันตแพทยศาสตร์หลายแห่งจัดโครงการทำฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตพญาไท เริ่มแจกบัตรคิว  วิทยาเขตพญาไท เวลา 06.30 – 11.30 น. (จนกว่าคิวจะหมด) ณ ชั้น 1 ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2200-7727, 2-2200-7602

วิทยาเขตศาลายา เริ่มแจกบัตรคิว วิทยาเขตศาลายา เวลา 06.45 น. (จนกว่าคิวจะหมด) ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี โดยผู้ที่สนใจสามารถไปรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น.(เริ่มแจก) เป็นต้นไปหรือจนกว่าคิวจะเต็ม และเริ่มให้บริการ เวลา 08.00-15.00 น. งานที่ให้บริการมีดังนี้ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ในส่วนของการผ่าฟันคุด จะให้บริการจำนวน 60 ราย (ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาแสดง)

 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.สำหรับการบริการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองดูแลในขณะรับบริการ (ผู้เข้ารับบริการทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-287620 และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30น.

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโครงการทำฟันฟรี

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโครงการทำฟันฟรี

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโครงการทำฟันฟรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระเมตตา เเก่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำเเหง เสด็จลงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นกรณีพิเศษ

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสถาม สมเด็จพระเทพฯ ขาเป็นยังไงบ้างอย่างห่วงใย(คลิป)

-สมเด็จพระเทพฯทรงห่วงการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน