นวัตกรรมรักษ์โลกผลิตภัณฑ์เหง้ามันสำปะหลัง  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่า เสริมรายได้เกษตรกร

"นวัตกรรมรักษ์โลก"ผลิตภัณฑ์เหง้ามันสำปะหลัง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่า เสริมรายได้เกษตรกร

Publish 2019-04-03 13:20:40


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โชว์ผลงานคลีนเทคโนโลยี บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด ผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขึ้นแท่นแชมป์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมรักษ์โลกจากหลากหลายเวทีในประเทศและระดับโลก สร้างผลิตภัณฑ์ Non-Chemical หลากหลายรูปแบบด้วย Activated Charcoal จากเหง้ามันสำปะหลัง วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับดูดซับกลิ่นและสารเคมีตกค้าง ช่วยคนไทยห่างไกลเคมี ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้เสริมกลับคืนสู่เกษตรกร  
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในฐานะหน่วยงานแม่ข่ายขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า อุทยานฯ ได้สนับสนุนธุรกิจ SMEs บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด ที่ได้พัฒนาเตาเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการเผาสูง เพื่อใช้ในการแปรสภาพ ของเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหง้ามันสำปะหลังเป็นถ่านชาโคล (Activated Charcoal) วัตถุดิบสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ Non-Chemical กำจัดกลิ่นและสารเคมีตกค้างในครัวเรือนอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ เตาดังกล่าวนับเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียสได้ในเวลาไม่ถึง 30 นาที โดยมีกระบวนการพิเศษที่ทำให้เหง้ามันสำปะหลังกลายเป็นถ่านชาโคล (Activated Charcoal) ที่ไม่สลายไปเหมือนเตาเผาทั่วไปในระดับความร้อนที่เท่ากัน โดยอุทยานฯ ได้ผลักดันผลงานนวัตกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมวางแผนการธุรกิจ การตลาด กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับเครือข่ายภาครัฐและนักลงทุนภาคเอกชนอย่าง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจ FN Outlet ที่มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 10 สาขา จนทำให้สินค้าของผู้ประกอบการได้วางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการตลาด 

 

นวัตกรรมรักษ์โลก เปลี่ยน เหง้ามันสำปะหลังเป็นถ่านชาโคล

 

นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในผลงานนวัตกรรมจากการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานกับอุทยานฯ จากงานและกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเวทีต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างชื่อเสียงในวงกว้าง โดยในปีนี้ (2562) บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัดได้รับการเสนอชื่อและรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2019” ประเภทผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม จากโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ ด้วย 11 องค์กรระดับประเทศ และล่าสุดคว้าแชมป์รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ในฐานะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี(Potential Technology Transfer) “Thai-BISPA Awards 2019” จากสมาคมด้านคุณพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์ เจ้าของธุรกิจ ต้อม คาซาวา กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรกว่า 6 แสนครัวเรือน ใช้ที่ดินกว่า 8 ล้านไร่ในการปลูกมันสำปะหลัง แต่เหง้ามันสำปะหลังกลับกลายเป็นขยะที่ก่อปัญหาในไร่มันของเกษตรกร เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดเชื้อราในดิน เกิดโรคพืช และอาจทำให้พืชกลายพันธุ์ ที่ผ่านมาเกษตรกรจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการเผา ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ บริษัทฯ จึงคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สในการแปรรูปเหง้ามันสำปะหลังให้เป็น Activated Charcoal ที่ปราศจากสารเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าจากสินทรัพย์ไร้ราคาจากการเกษตร สร้างรายได้เสริมกลับคืนสู่เกษตรกร โดยในปีที่ผ่านมา (2561) บริษัทฯ สามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรด้วยการรับซื้อเหง้ามันสำปะหลังได้ 1,518 ครัวเรือน สามารถลดการเผาทำลายเหง้ามันในระบบเปิดได้ถึง 10,627 ตัน ลดการเกิดคาร์บอนได้ออกไซค์ในอากาศได้ 21,254 ตันคาร์บอน ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาร์โคลจากเหง้ามันสำปะหลังในหลากหลายรูปแบบสำหรับใช้ในระดับครัวเรือนอย่าง สบู่พลายชล ชาร์โคล ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวและขมิ้นชันที่นอกจากจะมีคุณสมบัติในการดูดซับสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขน ดูดซับสารพิษ ยับยั้งแบคทีเรีย ลดกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์แล้ว ยังช่วยให้ผิวชุ่มชื้น เนียนนุ่ม ไร้สารเกิดฟองอีกด้วย, ผลิตภัณฑ์ผงถ่านชาร์โคล สำหรับดูดซับสารเคมีและแบคทีเรียที่ตกค้างในผักผลไม้, ผลิตภัณฑ์ถุงถ่านชาร์โคลดูดซับความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์, ผลิตภัณฑ์ทรายแมว พลายชล เนเจอร์ ชาร์โคล สำหรับคนรักสัตว์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยดูดซับกลิ่นที่จับตัวสัตว์ที่มีความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเม็ดถ่านฟอกอากาศสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

 

ผลิตภัณฑ์ ถ่านชาโคล จาก เหง้ามันสำปะหลัง

 

ถ่านชาโคล จาก เหง้ามันสำปะหลัง

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าในปี 2563 จะสามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรได้ถึง 3,000ครัวเรือน พร้อมช่วยลดการสร้างมลพิษทางอากาศจากการเผาทำลายเหง้ามันในระบบเปิดได้ถึง 21,200 ตัน โดยลดการเกิดคาร์บอนได้ออกไซด์ในอากาศได้มากถึง 42,300 ตันคาร์บอน ด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัท  ตนเชื่อมั่นว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สอว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะผลักดันและสนับสนุนให้ธุรกิจนวัตกรรมก้าวไกลและตอบโจทย์ความต้องการของคนทั่วโลกด้วยฝีมือคนไทย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประชุมใหญ่ “ชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” รุกขับเคลื่อน “ถังขยะเปียกรักษ์โลก-คำนวนคาร์บอนเครดิต”

ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นักประดิษฐ์ 5 รางวัลเหรียญทองอัจฉริยะโลก "นั่งแท่น" นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

"เเซนวิชใบตอง" สหกรณ์ รร.ควนโดนวิทยา จ.สตูล นวัตกรรมลดถุงพลาสติก ที่ดูน่ารับประทานสุดๆ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์