ราชกิจจาฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ2นาย

ราชกิจจาฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ2นาย

Publish 2019-04-07 16:29:25


วันที่ 7 เมษายน 2562 ใน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษความว่า

 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
2.พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ2นาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้พล.ท.สรรเสริญ พ้นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.

- -ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เอาผิดข้าราชการตำรวจหลังออกจากตำแหน่งไปแล้ว!

ราชกิจจาฯแพร่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ ปรับเพิ่มสิทธิ สวัสดิการลูกจ้างหลายข้อสำคัญ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์