พัทยาจับมือกรมโยธา ตั้งงบ 2.5 หมื่นล้าน แก้ปัญหาน้ำท่วม

พัทยาจับมือกรมโยธา ตั้งงบ 2.5 หมื่นล้าน แก้ปัญหาน้ำท่วม

Publish 2019-04-11 15:18:33


ฝนตกเมื่อไหร่ก็ท่วม .. เมืองพัทยาต้องเผชิญกับปัญหาหลังฝนตก น้ำท่วมขัง ส่งผลให้ถนนสายหลัก อาทิ ถนนเลียบชายหาด พัทยาสาย 3 รวมถึงถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ และชุมชนหลายแห่งในพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งม่านจะเกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก รัฐเองก็มีแผนให้เมืองพัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวและการลงทุนของโครงการ EEC... ถือเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกมาหลายยุคหลายสมัย
 
พัทยาจับมือกรมโยธา ตั้งงบ 2.5 หมื่นล้าน แก้ปัญหาน้ำท่วม

 

ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าเมืองเร็วๆนี้ได้มีการหารือกับ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง (ระบบระบายน้ำปฐมภูมิ/Primary drainage system) อย่างเป็นทางการ

 

 

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง เผยว่าทางกรมฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษา วางแผน และออกแบบระบบเพื่อให้ความความสมบูรณ์ในการแก้ไขปัญหานั้น ได้มีการประชุมร่วมเพื่อหาข้อมูลที่ละเอียดและแก้ไขปัญหาได้จริงมาแล้วหลายครั้งจนได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ สำหรับพื้นที่เมืองพัทยาเองแบ่งสันปันน้ำหลักออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1.พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยเมืองพัทยา ครอบคลุมพื้นที่ 43.78 ตร.กม.ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หนาแน่น 2.พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองนาเกลือ-ห้วยมาบประชัน และกลุ่มน้ำย่อยคลองกระทิงราย ครอบคลุมพื้นที่ 118.63 ตร.กม.

 

 

ซึ่งมีความหนาแน่นปานกลาง และ 2.พื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 64.06 ตร.กม.ซึ่งยังมีความหนาแน่นน้อย แต่ทั้ง 3 ส่วนถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ส่งปัญหาให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากรุนแรง โดยแม้ว่าแผนจะผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว แต่ในช่วงดำเนินการ เมืองพัทยาจะดำเนินการจัดทำแผนเร่งด่วนในการกันน้ำหลากเข้าสู่เมืองพัทยา ในงบประมาณ 665 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีการเตรียมประกาศ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนกันยายนปี 2562

  

สำหรับแผนแม่บทระบบระบายน้ำหลักจะออกแบบไว้เพื่อรองรับน้ำหลากที่เกิดจากฝนที่มีแผนรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือประมาณ 128 มม./วัน โดยระบบดังกล่าวจะประกอบไปด้วย คลองระบายน้ำหลัก คูระบายน้ำริมทางรถไฟสายตะวันออก ท่อรวบรวมและขนส่งน้ำ ท่อระบายน้ำสายหลักและสายรอง ท่อส่งแรงดันน้ำพร้อมสถานีสูบ รวมความยาวกว่า 316 กม.ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณลงทุนกว่า 25,265 ล้านบาท

 

 

โดยจะมีการแบ่งแผนดำเนินการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเรื่อง มีงบลงทุนกว่า 16,420 ล้านบาท ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบบน้ำปัจจุบันของพื้นที่การระบายน้ำส่วนที่อยู่เหนือถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ละการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างอุโมงค์น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตรตามจุดแลละพื้นที่เสี่ยงทั้งส่วนของเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมต่อ โดยเฉพาะการรวบรวมน้ำจากถนนสุขุมวิทจุดพัทยาใต้ซึ่งเกิดปัญหาต่อเนื่อง โดยการผันน้ำเข้าสู่ระบบอุโมงค์และลงน้ำลงสู่คลองสาธารณะพัทยาใต้เพื่อปล่อยลงสู่ทะเล
 

 

รวมทั้งการจัดทำอุโมงค์เพื่อรองรับน้ำบริเวณถนนเทพประสิทธิ์ และแยกสาย 3 มุมอร่อยที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ 2.การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและชุมชน ระหว่างคลองกระทิงรายและถนนพัทยาเหนือ โดยจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อผันน้ำลงสู่คลองธรรมชาติอย่าง คลองนาเกลือ –คอลงกระทิงราย ซึ่งจะใช้งบลงทุนส่วนนี้กว่า 7,137 ล้านบาท 3.แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ชุมชนต่อเนื่อง ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และนาจอมเทียน 
 

 

โดยการผันน้ำด้วยระบบที่จะจัดสร้างลงสู้คลองห้วยใหญ่เพื่อตัดปริมาณน้ำที่จะไหลบ่าเข้าสู่เมืองพัทยา ขณะที่หลายส่วนวิตกกังวลเรื่องของระบบระบายน้ำเดิมเมืองพัทยาที่ไม่ได้จัดทำท่อระบายน้ำแยกระหว่างน้ำดีกับน้ำเสียนั้น กรณีดังกล่าวทางแผนแม่บทได้วางแผนไว้แล้วโดยการจัดทำสถานีระบายน้ำแบบอาคารอกเป็นจุดหลักในหลายจุด โดยจะรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์โดยจะเป็นน้ำที่ล้นจากระบบของเมืองพัทยาหรือ Overflow ซึ่งจากการคำนวณแล้วจะมีปริมาณน้ำดีมากกว่าน้ำเสียถึง 5 เท่า หรือมีค่า BOD เพียง 10 มก./ลบ.ม.เท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

 


 

ด้านนายสนธยา กล่าวว่า อย่างไรก็ตามสำหรับแผนแม่บทที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางไว้ คือมีการจัดทำอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่บริเวณสันปันน้ำและจุดท่วมขังหลักเพื่อรำบายน้ำในปริมาณมากให้เข้าสู่ระบบ โดยจะมีการทำควบคู่ไปกับการพัฒนาท่อระบายน้ำเดิมของเมืองพัทยาที่ใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งพบว่ามีขนาดท่อที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 ซม.เท่านั้นจึงไมเพียงพอต่อการรับมวลน้ำที่ไหลบ่าและตกลงมาในพื้นที่ โดยจะมีการจัดตั้งโครงการเพื่อขยายขนาดท่อให้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นขนาด 1.5-3 เมตรเท่านั้น รวมถึงการต่อท่อเชื่อมเข้ากับระบบอุโมงค์น้ำของกรมโยธาธิกรฯ ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำลดปัญหาการท่วมขังและมีการระ บายที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามแผนแม่บทนี้อาจต้องใช้เวลา 5-7 ปี จึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นระบบ (Fase) เนื่องจากใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งหลังจากที่ทุกาภคส่วนมีความเห็นชอบแล้วทางกรมโยธาธิการฯก็จะนำแผนดังกล่าวไปเสนอต่อสำหนักงานนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย ก่อนผลักดันเข้าสู่บอร์ด EEC เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเข้าไปร่วมมีส่วนในการผลักดันด้วย

 

นายสนธยา กล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับเมืองพัทยาตามยุทธศาสตร์ของโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นั้นได้กำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว และการลงทุน จึงมีความ สำคัญต้องพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ จึงมีความพยายามในการวางแผน ศึกษา และออกแบบเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Final ที่จะส่งแผนเข้าสู่ขั้นตอนการขออนุมัติและพิจารณางบประมาณมาดำเนินการ

โดยหากมองแล้วว่าใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็น และงบประมาณที่ใช้หากเทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่เฉลี่ยกว่าปีละ 2.3 แสนล้านบาทนั้น รัฐจะใช้งบเพื่อมาลงทุนในการแก้ไขเพียง 10 % เท่านั้น หรือประ มาณ 1 % เมื่อผ่านระยะเวลาไป 10 ปี ซึ่งมั่นใจว่าแผนแม่บทนี้จะมีความสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างปลอดภัยแน่นอน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สุดชุ่ย ชาวบ้าน ต.หนองตรุด ร้องแขวงทางหลวงชนบทปรับผิวจราจรงบน้ำท่วมกว่า 9 ล้าน ส่งผลกระทบต่อรถที่สัญจร

-สาวพูดทั้งน้ำตา ฝาพังลงมา-น้ำท่วมบ้าน แถมผู้รับเหมาปัดความรับผิดชอบ(คลิป)

-ฝนมาพาเครียด ซอยสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับไม่รอด น้ำท่วมทะลักเข้าบ้านเรือน ร้านค้า ริมทางเสียหายหนัก

-พายุฤดูร้อนเทกระหน่ำ เสาไฟฟ้าหักโค่น น้ำท่วมขังถนน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมิตา ขุมทรัพย์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;