บางเขนสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว-เทพีสงกรานต์ผู้สูงอายุ

บางเขนสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว-เทพีสงกรานต์ผู้สูงอายุ

Publish 2019-04-13 13:20:15


เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 62 มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562  ที่่เขตบางเขน โดยภายในงานมี ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์  โดยในงานมีการจัดเลี้ยงพระเพล และมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว  ที่ลูกหลานจะได้รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  มีการรณรงค์การดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนแก่ประชาชน  

 
 

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดเทพีผู้สูงอายุ ที่อายุระหว่าง 70-90 ปี อันเป็นงานที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความสามัคคีภายในชุมชนด้วยโดยบรรยากาศเป็นที่สนุกสนาน โดยงานนี้จะมีการจัดประจำทุกปี

 

 ภญ.นพวรรณ  กล่าวว่า วันสงกรานต์ เป็นวันที่ครอบครัว ชุมชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความผูกพันที่มีต่อกัน และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปด้วย

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;