ย้อนชมภาพ สุดอบอุ่น ม.ล.ศิริเฉลิม ป้อนผลไม้ให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี  เนื่องในวันสงกรานต์ปีที่แล้ว

ย้อนชมภาพ สุดอบอุ่น ม.ล.ศิริเฉลิม ป้อนผลไม้ให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี เนื่องในวันสงกรานต์ปีที่แล้ว

Publish 2019-04-19 08:25:26


จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ
 และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ 
มีหลอดเลือดสมองอุดตันและมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติด้วยตนเองเข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริต
และไม่สามารถประกอบกิจการงานใด ๆ ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี
 สวัสดิวัตน์กรณีมีเหตุสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๓และให้ผู้ร้องเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินสมรสระหว่างหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๑๗
จึงมีคำสั่งว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งหม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล และเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินสมรสระหว่างหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๓ และมาตรา ๑๕๙๘/๑๗
ประกาศ ณ วนั ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โชติพรรณ โชติวงศ์สุโรจน์
ผู้พิพากษา

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  -หมึกแดง เปิดภาพล่าสุด ม.ร.ว.ถนัดศรี เล่าเหตุผลทำไมร้องศาล มีคำสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ 

หากย้อนดูสายสัมพันธ์พ่อลูกที่ถือว่าเป็นครอบครัวนักชิมและทำอาหารโดยเฉพาะ ทั้ง  ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือ หมึกแดง บุตรชายคนโต ของ ม.ร.ว.ถนัดศรี และ ม.ล. ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ หรือคุณอิ๊งค์ เจ้าของฉายา “ปิ่นโตเถาเล็ก”ลูกไม้หล่นใต้ต้นของ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์  นั่นต่างมีความสามารถทางด้านอาหารตามแบบคุณพ่อ ม.ร.ว.ถนัดศรี มาเกือบทุกระเบียบนิ้ว วันนี้ทางสำนักข่าวทีนิวส์ขออนุญาตย้อนพาทุกท่านไปชมสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกของทางฝั่ง ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือ หมึกแดง ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนักในแบบพ่อลูก เมื่อครั้ง เชฟหมึกแดง เข้าไปเยี่ยมคุณพ่อ ม.ร.ว.ถนัดศรี ในวัย 92 ปี เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว(2561) กับโมเมนต์น่ารักแสนอบอุ่นของครอบครัวนี้ โดย ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือ หมึกแดง ที่เรารู้จักได้นำก๋วยจั๊บ ต้มเลือดหมู กุยช่าย ปลาอินทรีทอดน้ำปลา และมะม่วงเบาแช่อิ่มมาฝากพ่อม.ร.ว.ถนัดศรี นอกจากนั้นยังป้อนให้ทานอย่างน่ารักกับความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้ ไม่เสื่อมคลาย

 

ม.ล.ศิริเฉลิม ป้อนผลไม้ให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี

 

ม.ล.ศิริเฉลิม และ  ม.ร.ว.ถนัดศรี

 

ม.ล.ศิริเฉลิม และ ม.ร.ว.ถนัดศรี

 

 

ขอบคุณภาพ ink_aroi  , Chef McDang

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์