ศาลปกครองสูงสุด สั่งคมนาคม จ่ายค่าโง่ โฮปเวลล์ 11,888 ล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุด สั่งคมนาคม จ่ายค่าโง่ โฮปเวลล์ 11,888 ล้านบาท

Publish 2019-04-22 12:43:34


จากกรณีที่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ่ายคืนเงินค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บริษัท โฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง กรณีให้เพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ คดีโฮปเวลล์ และให้ กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. จ่ายคืนเงินค่าก่อสร้าง แก่บริษัท โฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายใน 180 วัน 

 

 

 

โดย ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. จ่ายคืนเงินค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม

 

 

ศาลปกครองสูงสุด สั่งคมนาคม จ่าย โฮปเวลล์ 11,888 ล้านบาท


    

ทั้งนี้ ศาลปกครองมีคำพิพากษา กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้ง2 และให้บังคับตาม คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการโต้งแย้งเพื่อให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะนุญาโตตุลาการ นั้น ระบุว่า  เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการโต้งแย้งเพื่อให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะนุญาโตตุลาการ นั้น ระบุว่าเป็นเรื่องของผู้ร้องทั้งสองนั้นเป็นการโต้งแย้งดุลพินิจการพิจารณาข้อเท็จจริงการปรับใช้กฎหมายและข้อสัญญาของคณะนุญาโตตุลาการ จากการวินิฉัยว่าคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วหรือไม่ และแต่ละฝ่ายมีการรับผิดต่อกันหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม จึงไม่ปรากฎเหตุที่กฎหมายให้อำนาจศาลจะเพิกถอนคำชี้ขาดนี้ได้ และศาลปกครองให้บังคับตามคำสั่งของอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่8พ.ย.51 คือ จะต้องคืนเงินค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บริษัท โฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แล้วเสร็จภายใน 180วัน นับจากวันที่คดีถึงที่สุด 

 

 


รวมถึงให้คืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟท. ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท

 

 


อย่างไรก็ตามในวันนี้มีเพียงฝั่งของบริษัทโฮปเวลล์ เดินทางมาฟังคำพิพากษาเท่านั้น และไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ส่วนฝั่งของกระทรวงคมนาคม และ รฟท. ไม่มีตัวแทนเดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษา

 

 

ศาลปกครองสูงสุด สั่งจ่ายโฮปเวลล์ 11,888 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ชำแหละมหากาพย์ "โฮปเวลล์" ย้อนไทม์ไลน์สู่วันนี้ที่หลงเหลืออนุสรณ์แห่งความอัปยศ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์