เปิดเลขมหามงคล แผ่นปิดทอง สมเด็จพระสังฆราช ทรงหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ถวาย ในหลวง ร.๑๐

เปิดเลขมหามงคล แผ่นปิดทอง สมเด็จพระสังฆราช ทรงหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ถวาย ในหลวง ร.๑๐

Publish 2019-05-01 11:04:26


 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2562  ทางเพจ “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” ได้มีการโพสต์ภาพ “สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเททองสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติเพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยทางเพจระบุข้อความว่า วันเสาร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกลานวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคมาทรงบูชาพระรัตนตรัย และทรงสวมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) ถวายพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระราชสมภพ มีความสูงจากพระบาทจรดพระรัศมีรวม ๑๐ นิ้วเท่าเลขรัชกาล ศิลปะรัตนโกสินทร์ พร้อมฉัตรทองคำ ๗ ชั้นกางกั้น


เปิดเลขมหามงคล แผ่นปิดทอง สมเด็จพระสังฆราช

  

น้ำหนักทองคำซึ่งมีสาธุชนผู้จงรักภักดีร่วมถวายโดยเสด็จพระกุศลจัดสร้างองค์พระและฉัตรรวม ๕ กิโลกรัมเศษ ถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชวินิจฉัยแบบพระพุทธรูป พร้อมพระราชทานแผ่นทองคำที่ทรงเจิมและทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานแล้ว เพื่อเชิญมาหล่อพระพุทธรูปดังกล่าวด้วย

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรในวันสงกรานต์ ๒๕๖๒
-แชร์กันมาก ภาพครั้งสมเด็จพระสังฆราชยกพระหัตถ์ไหว้หลวงพ่อวิริยังค์ ตรัสท่าน97แล้ว
-สมเด็จพระสังฆราช ประทานทุนสำนักเรียน สถานพยาบาล-สถานสงเคราะห์
-ทูตอิตาลีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช ชาวพุทธสงสัยทำไมเจ้าประคุณยกมือรับไหว้ ฟังคำตอบช่างงดงามยิ่งนัก

 

ขอบคุณ  สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน