พระสังฆราชนำสงฆ์1,000รูปเจริญพระพุทธมนตร์ อดีตพระเลขาสมเด็จพระญาณสังวรฯร่วม

พระสังฆราชนำสงฆ์1,000รูปเจริญพระพุทธมนตร์ อดีตพระเลขาสมเด็จพระญาณสังวรฯร่วม

Publish 2019-05-08 10:20:06


จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความ พร้อมภาพระบุ ที่ Wat Ratchabophit ว่า วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุสามเณรกว่า ๑,๐๐๐ รูป พร้อมด้วยข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมเพรียงกันกับการจัดพิธีมหามงคลนี้ ณ วัดสำคัญทั่วราชอาณาจักร 

พระสังฆราช

 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธีทุกรูปและทุกคน

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

 

 

  

“บัดนี้ เราทั้งหลายมีสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พุทธศาสนูปถัมภกพระองค์ใหม่ ทรงประกาศมอบพระองค์ถวายไว้แด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ดังที่ประจักษ์ทราบโดยทั่วกันแล้ว

 

ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันถวายอนุโมทนาสาธุการ และถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ เพื่อทรงเป็นหลักชัยของชาติ และทรงสามารถพิทักษ์รักษาพระบวรพุทธศาสนา ตามพระราชสถานะพุทธศาสนูปถัมภกได้อย่างเต็มพระกำลัง สมดังพระบรมราชปณิธาน

 

ขอพระภิกษุสามเณรทั่วสังฆมณฑล จงพร้อมเพรียงกันประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา สามารถเป็นกำลังของคณะสงฆ์ และเป็นที่พึ่งของสังคมไทย เพื่อยังความปลอดโปร่งพระราชหฤทัย เป็นการฉลองพระเดชพระคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกสืบไป”

 

 

อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยได้กราบสาธุต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีบุคคลที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อปรากฏภาพๆหนึ่งเป็นพระสงฆ์นั่งร่วมอยู่ในพิธีด้วย โดยมีการนำข้อมูลมาบอกกล่าวไว้ จึงเห็นว่าเรื่องราวนี้มีคุณค่าต่อสังคม ขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้

 

พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญาคฺโม) วัดบวรฯ (อดีตพระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร) ครับ

 

รูปแรกหลวงพ่อท่านใดครับ

 

ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพ่อเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนนะครับ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเลขมหามงคล แผ่นปิดทอง สมเด็จพระสังฆราช ทรงหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ถวาย ในหลวง ร.๑๐

สมเด็จพระสังฆราช ทรงหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติถวายในหลวงร.10

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรในวันสงกรานต์ ๒๕๖๒

แชร์กันมาก ภาพครั้งสมเด็จพระสังฆราชยกพระหัตถ์ไหว้หลวงพ่อวิริยังค์ ตรัสท่าน97แล้ว

ครูบาบุญชุ่ม กราบทูลลาพระสังฆราชปฏิบัติธรรมถ้ำเมียนมาร์ 3ปี3เดือน3วัน มอบ1แสนนอภ.เชียงแสนช่วยผู้ยากไร้

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์