ทนายอนันต์ชัย โพสต์ร่ายยาว ตำรวจเรียกรับสินบน

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ร่ายยาว ตำรวจเรียกรับสินบน

Publish 2019-05-08 13:14:48


ในเฟสบุ๊ก ท่านเชื่อใครระหว่าง คำสั่งเสียสุดท้ายก่อนตายของผู้ตาย กับคำพูดของพนักงานสอบสวน...?จากกรณีที่ นายไพวัลย์ แซ่ลี้รมควันฆ่าตัวตาย จากกรณี โดยกล่าวหาว่านายตำรวจท่านหนึ่งเรียกรับสินบนจำนวน 5,000 บาทและทำคดีล่าช้ากว่า 7 เดือน นั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวน ให้ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษทราบ ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนโดยมีระยะเวลาในการแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนดังนี้ 

 ครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 30 วันนับแต่วันละคำร้องทุกข์กล่าวโทษ
ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนดเมื่อครบกำหนด 60วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก 
ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการทั้งนี้หากมีการออกหมายจับ หรือจับกุมผู้ต้องหาได้ ก็ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษด้วย 

จากคำสั่งดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีกฎระเบียบคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 ระบุไว้อย่างชัดเจนชัดเจน เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวน


กรณีที่เกิดขึ้นนี้อยากให้ประชาชนพิจารณาดูว่าพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนคนดังกล่าว ได้กระทำการตามคำสั่งตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือไม่ หากมีการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยประมาณ 7 เดือน ไม่มีการรายงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ถือเป็นการผิดวินัย อันมีผล ทำให้ เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น 


กรณีดังกล่าวนี้อยากฝากเตือนพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบทั้งประเทศ หากมีการแจ้งความร้องทุกข์เกิดขึ้น ควรรายงานความคืบหน้าแจ้งผลของคดีให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษทราบด้วย ส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนมิได้กระทำตามคำสั่งดังกล่าว !

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ข้อความจากหนุ่มช้ำใจ ถึงบิ๊กตู่และบิ๊กแป๊ะ หลังถูกสารวัตเอาเงินไป

 

จดหมายลาตาย ขอความเป็นธรรม

 

จดหมายขอความเป็นธรรม สุดท้ายก่อนลาโลก

 ส่วนกรณีที่มีการเรียกรับสินบน ถ้าเป็นความจริง พนักงานสอบสวน อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗, ๑๔๙ และ ๒๐๑ โดยเฉพาะมาตรา ๑๔๙ และ ๒๐๑ นั้น ได้มีการแก้ไขอัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๖๐ 
มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ หรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด ในตำแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 

มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 201 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการพนักงาน อัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำ การหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ มิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุก ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

การรับสินบนโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต เชียวนะครับจะบอกให้...! 
ดังนั้นระหว่างคำพูดสุดท้ายในจดหมายของนายไพวัลย์ แซ่ลี้ กับ คำพูดของพนักงานสอบสวนคนดังกล่าว ท่านจะเชื่อใคร...?
เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนทุกท่าน ควรพึงสังวรการปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วยนะครับ ต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมกับประชาชน
...! 
ด้วยความเป็นห่วงจริงๆ ครับ
ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : พ.ต.อ.กฤษณะ ชี้แจงเหตุ พ.ต.ท.ประทวน เอาเงินหนุ่มใหญ่ไป

ทนายอนันต์ชัย โพสต์

 

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ประมาลกฎหมาย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : สั่งย้าย พ.ต.ท.ประทวน แล้ว หลังเอาเงินหนุ่มใหญ่ไป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์