ตรวจสอบวันเงินเข้าบัตรคนจนเดือนพ.ค.นี้มีเพิ่มหลายรายการ

ตรวจสอบวันเงินเข้าบัตรคนจนเดือนพ.ค.นี้มีเพิ่มหลายรายการ

Publish 2019-05-09 09:31:50


ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลได้ออก 4 มาตรการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอีกรอบ ซึ่งจะเริ่มโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ทำให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวงเงินของมาตรการต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายการ ดังนี้


 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

- เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นคนละ 500  ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

- วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

- เพิ่มวงเงินฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย 100 - 200 ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

- เพิ่มวงเงินค่าชุดนักเรียน โดยผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ผู้ปกครองที่บุตรกำลังศึกษา บุตรต้องอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์) 

- เพิ่มวงเงินค่าใช้สำหรับเกษตรกร  1,000 บาทต่อคน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : กลุ่มเกษตรกร 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

- เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 

- ค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

- เบี้ยผู้พิการ 200 บาท ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 

- เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา : ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (ครัวเรือนที่ใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

-เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า : ไม่เกิน 320 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ขสมก.ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย นำเครื่อง EDC มาใช้บนรถโดยสารทุกคัน เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 8 มี.ค.นี้
-“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ปรับการเติมเงินรายเดือนใหม่ เริ่มกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
-รบ. ยืนยัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำธุรกรรมทางการเงินปกติ โปรดอย่างหลงเชื่อข่าวลวง!!
-ยายพิการ 57ชีวิตรันทด ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาศัยป้ายโฆษณามุงพอได้บังแดดบังฝน
-กรมบัญชีกลาง ขานรับเตรียมโอนเงินเพิ่มเข้ากระเป๋า e-Money 100 - 200 บาท ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ก.พ. – เม.ย.62
 

ขอบคุณ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
         
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;