พระโคเพิ่ม พระโคพูล กินข้าว น้ำ หญ้า

พระโคเพิ่ม พระโคพูล กินข้าว น้ำ หญ้า

Publish 2019-05-09 09:43:44


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่งยังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562

  

สำหรับการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ซึ่งแต่ละผืนมีความหมายแตกต่างกันออกไป โดยผ้านุ่งซึ่งพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบนั้น เป็นผ้าลาย มีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ ผ้านุ่งนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุม เพื่อให้พระยา แรกนาขวัญหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามกันคือ

 


อ่านข่าว :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระบรมราชินี เสด็จฯในการพระราชพิธีพืชมงคล 2562- ถ้าหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

- ถ้าหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี 

- ถ้าหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ 

 

สำหรับปีนี้พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี 

 

 

การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง  ที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นคือ

- ถ้าพระโคกิน ข้าว หรือ ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกิน ถั่ว หรือ งา พยากรณ์ว่าผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

- ถ้าพระโคกิน น้ำ หรือ หญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

- ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง 


สำหรับปีนี้ ผลเสี่ยงทายพระโคเพิ่ม-พระโคพูล กินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-เปิดเบื้องหลังทหารดุริยางค์ ปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ขบวนช้าง 11 เชือก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(คลิป)
-กว่าจะเป็นพระโค!! วิธีคัดเลือกและฝึกฝนพระโคที่ใช้ในงาน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (รายละเอียด)
-พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโคพอ-พระโคเพียง กินน้ำ หญ้า และเหล้า!!!
-เปิดคำพยากรณ์โบราณ!! ดวงเมืองจากพระโคเสี่ยงทาย น้ำท่าบริบูรณ์ดี ปีนี้ปังแน่..ที่สุดของการค้าขายข้ามชาติ (รายละเอียด) !!ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์