ราชกิจจาเผยแพร่ พระราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ราชกิจจาเผยแพร่ พระราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Publish 2019-05-09 13:31:32


เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ประกาศณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน