กทม. ทุ่มงบ 30 ล้าน เพื่อปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น ทั่วกรุงเทพฯ

กทม. ทุ่มงบ 30 ล้าน เพื่อปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น ทั่วกรุงเทพฯ

Publish 2019-05-09 13:33:04


เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ทางด้าน นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อม เตรียมดำเนินงาน ปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น แล้วเสร็จในปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณอยู่ที่ 30 ล้านบาท

 

 โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 รอบ ด้วยกัน คือ..

1. ปลูกในสวนสาธารณะ ในเขตหน่วยงานราชการต่างๆทั่ง กทม. จำนวนทั้งสิ้น 50,000 ต้น ซึ่งคาดว่าจะใช้งบในครั้งนี้อยู่ที่ 5 ล้านบาท

2. มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมือกับภาคเอกชน ให้ปลูกในพื้นที่ว่าง ทั้งโรงเรียน ศาสนสถาน รวม 50,000 ต้น เล็งงบประมาณที่ต้องใช้อยู่ที่ 25 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 1 แสนต้น งบประมาณทั้งหมด 30 ล้านบาท

โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 รอบ ด้วยกัน คือ..

1. ปลูกในสวนสาธารณะ ในเขตหน่วยงานราชการต่างๆทั่ง กทม. จำนวนทั้งสิ้น 50,000 ต้น ซึ่งคาดว่าจะใช้งบในครั้งนี้อยู่ที่ 5 ล้านบาท

2. มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมือกับภาคเอกชน ให้ปลูกในพื้นที่ว่าง ทั้งโรงเรียน ศาสนสถาน รวม 50,000 ต้น เล็งงบประมาณที่ต้องใช้อยู่ที่ 25 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 1 แสนต้น งบประมาณทั้งหมด 30 ล้านบาท

 

 โดยนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับความตั้งใจของ มาตรฐานองค์กรอนามัยโลก (WHO) ที่ตั้งเป้าไว้ว่า กทม. ในปี 2572 ควรมีพื้นที่สีเขียวอัตราส่วนต่อประชากร 9 ตร.ม. ต่อคน ซึ่งคาดว่าหากโครงการดำเนินไปได้ด้วยดี สิ่งที่ตั้งเป้าไว้น่าจะสำเร็จได้

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน