วงเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7 รอบ ประจำเดือน พฤษภาคม 62

วงเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7 รอบ ประจำเดือน พฤษภาคม 62

Publish 2019-05-09 15:00:49


อย่างที่ทราบกันดีว่า รัฐบาลอนุมัติเงินอัดฉีดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก้อนใหม่ จำนวนเงิน 13,200 ล้านบาท เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ในช่วงปี 2562 

โดยเงินจะเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 นี้ มีวงเงินเท่าไหร่ และค่าอะไรบ้างที่รับช่วยเหลือ ลองไปดูกันดีกว่าครับ.

 

 
วันที่ 1 พ.ค. 62

- เงินซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภค คนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.) 

วันที่ 2 พ.ค. 62

- เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนละ 100-200 บาท

วันที่ 8 พ.ค. 62

- เงินช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษา จะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน

- เงินช่วยเหลือเกษตร จำนวน 1,000 บาทต่อคน (จ่ายครั้งเดียว)

วันที่ 9 พ.ค. 62

- เบี้ยคนพิการขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน (พ.ค.-ก.ย.)

 

 วันที่ 12 พ.ค. 62

- ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน (ธ.ค. 61-ก.ย. 62)

วันที่ 15 พ.ค. 62

- เงินสงเคราะห์ ยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาท

วันที่ 18 พ.ค. 62

- เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน

- เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้า 230 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;