กทม. ขอขึ้นค่าเก็บขยะ 4 เท่า เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 62

กทม. ขอขึ้นค่าเก็บขยะ 4 เท่า เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 62

Publish 2019-05-10 15:07:37


เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 ได้มีการประชุมสภา กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมประชุมด้วย ในระหว่างการประชุม นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้ขึ้นค่าธรรมเนียมการบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

 หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการวิสามัญฯ ที่ได้พิจารณาร่างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่เดิมการเก็บค่าขยะ อยู่ที่ 20 บาทต่อเดือน ต่อบ้านเรือน 1 หลัง โดยกฎหมายใหม่ที่ผ่านมาล่าสุด จะจัดเก็บ ค่าเก็บขน 40 บาท และค่ากำจัดขยะอีก 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 4 เท่าจากที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน 

ในส่วนของธุรกิจหรือสถานประกอบการที่มีขยะเพิ่มก็มีอัตราการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่จัดเก็บ

 

 ทั้งนี้ให้พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เป็นพระราชบัญญัติฯ แต่ก็ยังต้องนำเสนอผู้ว่าฯ กทม.พิจารณาต่อไป

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน