กฎหมายใหม่ เพิ่มโทษหนัก คนขายล็อตเตอรี่ เกินราคา 80 บาท

กฎหมายใหม่ เพิ่มโทษหนัก คนขายล็อตเตอรี่ เกินราคา 80 บาท

Publish 2019-05-15 14:17:29


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517 โดยจะมีการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การดำรงตำแหน่งและอำนาจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผอ.สำนักงานสลากฯ และให้มีคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมา 1 ชุด

  

สาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือ การกำหนดบทลงโทษ หากขายสลากในราคาเกินกว่าที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ / หากขายสลากในสถานศึกษา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ / หากขายสลากให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 ทั้งนี้ สนช. ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการมาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมมากที่สุด และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

 

 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน