อนุมัติ ขรก. อายุเกิน 60 ปี สามารถ รับราชการต่อได้

อนุมัติ ขรก. อายุเกิน 60 ปี สามารถ รับราชการต่อได้

Publish 2019-05-22 14:43:13


ล่าสุดนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติร่วมร่างกฎ ก.พ. ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีอายุครบ 60 ปี สามารถรับข้าราชการต่อไปได้

 

 โดยได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 108 ซึ่งให้ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี สามารถยื่นขอรับราชการต่อไปได้ แต่ผู้นั้นจะต้องเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ โดยจะต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 1 ปี เพื่อนำมาใช้เป็นคุณสมบัติ ในการพิจารณาให้รับราชการต่อไปได้

โดยผู้ที่ขอรับราชการต่อ ไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเดิม แต่ต้องไม่เป็นการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ

 

 ทั้งนี้การขยายอายุเกษียณราชการ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับอายุเแลี่ยคนไทยในปัจจุบัน ที่จากเดิมเมื่อหลาย 10 ปี ก่อน ประเทศไทยมีอายุเฉลี่ยของคนในประเทศอยู่ที่ 60 ปี แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป จนปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 70 กว่าปี จึงจำเป็นที่จะต้องขยายอายุการรับข้าราชการ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน