โฆษกกห.เผยฤกษ์เคลื่อนร่าง ป๋าเปรม มาวัดเบญฯ ยกเป็นบุคคลสำคัญ มีธงชาติคลุมเทิดเกียรติ

โฆษกกห.เผยฤกษ์เคลื่อนร่าง ป๋าเปรม มาวัดเบญฯ ยกเป็นบุคคลสำคัญ มีธงชาติคลุมเทิดเกียรติ

Publish 2019-05-27 10:45:30


จากกรณีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่พลเอกเปรมติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปีนั้น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอกเปรมติณสูลานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีองคมนตรีรัฐบุรุษและประธานองคมนตรีทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิทนับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อยฉัตรเครื่องตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด 7 คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 )

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดประวัติพระโกศกุดั่นน้อย พระราชทานพล.อ.เปรม สูงสุดสามัญชน ล่าสุด พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในวันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายร่าง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไปยังวัดเบญจมบพิตรฯ ในเวลา 13.09 น.

 

 

ทั้งนี้พล.อ.เปรมถือเป็นผู้มีคุณูปการต่อกองทัพ และทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ถือเป็นบุคคลสำคัญ และเป็นการเทิดเกียรติพล.อ.เปรม ในการเคลื่อนย้ายร่างดังกล่าวจะมีธงชาติคลุมร่างพล.อ.เปรมด้วย จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนใช้ดุลยพินิจถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพอย่างเหมาะสม ขณะเคลื่อนย้ายร่างออกจากโรงพยาบาล

 

 

 

 


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;