แชทยืมเงิน เป็นสัญญาและหลักฐานการกู้เงิน ใช้ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย

แชทยืมเงิน เป็นสัญญาและหลักฐานการกู้เงิน ใช้ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย

Publish 2019-05-30 15:24:35


เรื่องของการยืมเงิน ถือเป็นเรื่อวที่ละเอียดอ่อนมาก บางรายเป็นเพื่อนกัน ยืมเงินเพื่อน ทำให้เสียเพื่อนไปแล้วก็มี ยิ่งสนิทยิ่งยืมง่าย คนเรามีวิธียืมเงินหลายรูปแบบ เช่น โทรไปยืมบ้าง ไปยืมถึงที่เลยก็มี และเทคโนโลยีสมัยนี้ นั่นก็คือ การแชทไปยืมเงิน แต่หารู้ไม่ว่า การแชทไปยืมเงินนั้น เท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงิน หากไม่คืน เจ้าหนี้ สามารถฟ้องร้องได้แล้ว เนื่องด้วยกฏหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2544 คุ้มครองกรณีดังกล่าวได้

 

 ตามกฎหมายกำหนดว่า การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีตามกฎหมาย ปัจจุบัน การยืมเงินผ่านแชทหรือสังคมออนไลน์ แต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกัน ถือว่า แชทยืมเงินเป็นสัญญาและหลักฐานการกู้ยืมเงิน สามารถใช้เป็นหลักฐานการฟ้องคดีได้

แชทที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

1. ข้อความแชท (Chat) ที่ระบุข้อความการขอยืมเงิน จำนวนเงิน และเห็นบัญชีผู้ใช้ว่าเป็นใครมาขอยืมเงิน

2. บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน (Account) ในแชตจะต้องสามารถระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน และเป็นข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีระบบปลอดภัยและเชื่อถือได้

3. หลักฐานการโอนเงิน (Slip) ที่ระบุวันเวลาที่โอนเงิน ไม่แก้ไขวันเวลารับส่งข้อความ
หากมีหลักฐานดังที่กล่าวมา ถือเป็นหนังสือใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องศาลได้ตามกฎหมาย

 สำหรับอายุในการฟ้องร้อง 5 ปี ถ้าสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆจะมีอายุความ 5 ปี 10 ปี ผู้ฟ้องร้องต้องฟ้องร้องภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระกู้ยืมคืน ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้ข้อความการสนทนาหรือข้อความทางแชทหรือกล่องข้อความในสังคมออนไลน์ มาเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินหรือฟ้องร้อง โดยถือว่า ข้อคววามดังกล่าว เป็นหนังสือและหลักฐานในการกู้ยืมเงิน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ กองปราบปราม

สำนักงานกิจการยุติธรรม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์