จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมาย ปรับ 5,000 บาท

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมาย ปรับ 5,000 บาท

Publish 2019-06-01 12:39:06


เชื่อว่าหลายต่อหลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์ ที่มีคนจอดรถขวางหน้าบ้านเรา หรือ จอดรถกีดขวางทางเข้าออกในรูปแบบต่างๆ ยิ่งล่าสุดจากคลิปสุดโด่งดังต่างๆ ที่คนต้องมาทะเลาะกันอย่างรุนแรง เหตุเพราะการจอดรถขวางทางกัน หลายคนไม่รู้ว่าการกระทำที่จอดรถขวางหน้าบ้านนั้น มีความผิดตามกฎหมายคดีอาญา วึ่งยอมความไม่ได้ และหากตำรวจไม่รับแจ้งความ หรือไม่ดำเนินการใดๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความผิดด้วยเช่นกัน

  

ตามกฎหมายแล้วการจอดรถขวางหน้าบ้าน มีความผิด มาตรา 397 ได้กล่าวไว้ว่า "ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท"

โดยเทียบเคียงฎีกา 1908/2518
        
เรื่องคือ...จำเลยจอดรถขวางกั้นไม่ให้โจทก์ถอยรถออกไปจากซอยที่เกิดเหตุ เป็นเพียงขัดขวางไม่ให้โจทก์นำรถออกไปได้เท่านั้น ส่วนตัวโจทก์มีอิสระที่จะออกไปจากซอยได้ การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 (มาตรา 310  ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

 แต่เป็นการรังแกข่มเหงทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แม้ซอยนั้นจะอยู่ในที่ดินของผู้มีชื่อซึ่งแบ่งให้ผู้อื่นเช่าปลูกบ้าน แต่ประชาชนก็ชอบที่จะเข้าออกไปติดต่อกับผู้ที่อยู่ในซอยนั้นได้ ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำในที่สาธารณสถาน จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397
        
ดังนั้น การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น (ประตูทางเข้าออก) เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 พันบาท

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน